ข้อตกลงการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 4  เมษายน 2019

 

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะใช้บังคับเฉพาะกับการจองที่ได้ทำบนhttps://thailand.airasiago.com/(“เว็บไซต์”) สำหรับบริการขนส่งทางอากาศ การจองที่พัก การเช่ารถยนต์ การจองกิจกรรมต่างๆ และที่พักที่จองไว้ในลักษณะแพ็คเกจวันหยุดเท่านั้น บริการการเดินทางทั้งหมดที่จองไว้แยกต่างหากบน www.airasia.com จะอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการใช้งานของ Air Asia

ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับเรา

เว็บไซต์นี้จะเป็นของและดำเนินการโดย Expedia, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทของมลรัฐวอชิงตัน (“เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) การอ้างอิงถึงคำว่า เว็บไซต์ จะรวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านทางเดสก์ท็อป แล็ปท็อป อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านการเดินทางโดยไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า “คุณ” จะหมายถึงลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และ/หรือทำการจองผ่านเราบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เว็บไซต์นี้จะให้บริการกับคุณโดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ (เรียกรวมกันว่า "เงื่อนไขการใช้งาน" หรือ "ข้อตกลง") โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดและการระงับข้อพิพาทผ่านทางอนุญาโตตุลาการแทนที่จะเป็นศาล การเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ การทำรายการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการเดินทางบนเว็บไซต์นี้ หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เท่ากับคุณยอมรับว่าข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว โปรดอย่าใช้งานหรือทำรายการจองผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุง

การใช้เว็บไซต์

โดยถือเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่า

 1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 2. คุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
 3. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้โดยยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
 4. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพียงเพื่อดำเนินการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวคุณเองหรือให้บุคคลอื่นซึ่งคุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้เท่านั้น
 5. คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับการจองที่คุณได้ทำในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 6. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และ
 7. หากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งจะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เราเสนอเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้

 

ข้อพิพาท

 

เรามีความมุ่งมั่นในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า เพราะฉะนั้น หากคุณมีปัญหาหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น เราจะพยายามแก้ไขข้อกังวลให้กับคุณ แต่ถ้าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ คุณก็อาจดำเนินการเรียกร้องสิทธิตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ 

คุณตกลงที่จะให้โอกาสเราในการระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับเว็บไซต์นี้ การติดต่อใดๆ ที่มีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จัดไว้ให้ และการรับรองใดๆ ที่เราให้ไว้ (“การเรียกร้องสิทธิ”) โดยติดต่อเราที่หมายเลข +66 2 787 3069 หากเราไม่สามารถระงับการเรียกร้องสิทธิของคุณได้ภายใน 60 วัน คุณก็สามารถหาทางแก้ไขผ่านทางอนุญาโตตุลาการหรือศาลคดีมโนสาเร่ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง 

การเรียกร้องสิทธิใดๆ และทั้งหมดจะได้รับการจัดการระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ไม่ใช่ในศาลเว้นเสียแต่ว่าคุณอาจยื่นการเรียกร้องสิทธิเป็นกรณีๆ ไปในศาลคดีมโนสาเร่หากสามารถทำได้ โดยรวมถึงการเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่คุณอ้างต่อเรา บริษัทสาขาของเรา ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง หรือบริษัทใดๆ ที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเรา (ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้) และยังรวมถึงการเรียกร้องสิทธิใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าข้อตกลงการใช้งานฉบับก่อนหน้านี้จะได้กำหนดให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ก็ตาม 

ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และการตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยศาลนั้นจะถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการสามารถมีคำชี้ขาดเป็นกรณีๆ ไปเกี่ยวกับค่าเสียหายและการบรรเทาความเสียหายได้เหมือนศาล (รวมถึงค่าเสียหายตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ) และจะต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เหมือนที่ศาลกระทำ 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) ภายใต้ข้อบังคับของสมาคมดังกล่าว รวมถึงข้อบังคับสำหรับผู้บริโภคของ AAA การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อบังคับของ AAA เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ หากจำนวนเงินที่คุณเรียกร้องทั้งหมดมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เราก็จะชดใช้คุณสำหรับค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องที่คุณจ่ายให้กับ AAA และจะชำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ คุณอาจเลือกให้มีการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการทางโทรศัพท์ ตามการให้การเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเข้ากระบวนการด้วยตัวเองในมลรัฐที่คุณอาศัยอยู่หรือในสถานที่อื่นซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน 

เพื่อเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องส่งหนังสือร้องขอการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการและอธิบายการเรียกร้องสิทธิของคุณต่อ “ฝ่ายกฎหมายของ Expedia: ผู้จัดการสำหรับการเรียกร้องสิทธิผ่านอนุญาโตตุลาการ” ที่ Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004 หากเราขอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยการฟ้องคุณ เราจะส่งคำบอกกล่าวให้กับคุณตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่คุณได้ระบุไว้ ข้อบังคับและวิธีการยื่นฟ้องของ AAA จะมีอยู่ที่ www.adr.org หรือโดยโทรศัพท์ไปที่ 1-800-778-7879 

ในการพิจารณาคดีใดๆ และทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาการเรียกร้องสิทธิจะดำเนินการแยกเป็นกรณีไปเท่านั้น และไม่ใช่การดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวมคดี หรือผ่านการแต่งตั้งตัวแทน ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่การเรียกร้องสิทธิมีการดำเนินคดีในศาลแทนที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการ คุณและเราต่างก็ขอสละสิทธิใดๆ ในการพิจารณาตัดสินคดีโดยคณะลูกขุนรัฐบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) และกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้ การตัดสินของอนุญาโตตุลาการอาจได้รับการยืนยันโดยศาลใดก็ตามที่มีเขตอำนาจ 

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคาและความพร้อมของบริการด้านการเดินทาง) รวมทั้งระบบพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเรา แม้คุณอาจทำสำเนาแผนการเดินทางของคุณ (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ได้ในจำนวนที่จำกัดสำหรับสำรองการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ แต่คุณตกลงว่าจะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่:

 1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 2. ทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ
 3. ทำการจองที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองเพื่อคาดหวังให้เกิดอุปสงค์
 4. เข้าถึง ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรือระบบอัตโนมัติหรือระบบแมนนวลอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
 5. ละเมิดข้อจำกัดในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) บนเว็บไซต์นี้ หรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 6. ดำเนินการใดๆ ที่ตามดุลพินิจของเราเห็นว่าเป็นการสร้างหรืออาจสร้างภาระในระบบพื้นฐานของเราโดยไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
 7. จัดทำลิงก์เชื่อมตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการซื้อบริการด้านการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ
 8. "เฟรม" "มิเรอร์" หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

หากเราสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่คุณทำการจองหลายครั้งบนเว็บไซต์และเราพิจารณา (ซึ่งดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล) ว่าการจองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ) หรือการจองหรือบัญชีของคุณแสดงสัญญาณว่าเป็นการฉ้อโกง การใช้ในทางที่ผิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย เราก็อาจยกเลิกการจองใดๆ ที่มาพร้อมกับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หากการจองดังกล่าวที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เราก็ขอสงวนสิทธิของเราที่จะไม่คืนเงินให้กับคุณสำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตของคุณ หากคุณได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง เราก็ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และคุณอาจต้องรับผิดจากการสูญเสียที่เป็นตัวเงินต่อเรา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าเสียหาย หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกรายการจองหรือการอายัดหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อเรา

กฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของซัพพลายเออร์จากภายนอกจะมีผลใช้บังคับกับการจองของคุณและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่คุณเลือกไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณได้ซื้อตั๋วเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสายการบินซึ่งซัพพลายเออร์กำหนดไว้ โดยสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ สายการบินอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดชอบตรวจสอบเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ก่อนการเดินทางด้วยตัวเอง เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงตารางการบินของคุณ หรือการไม่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยการเดินเพื่อคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการเดินทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับแผนการเดินทางของคุณ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์จากภายนอกซึ่งคุณเลือกขอรับสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์จากภายนอกเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการจองของคุณหากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด

ผู้จัดหาโรงแรมบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อมีการเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างที่คุณเข้าพัก เงินมัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับหรือจ่ายให้สำหรับการจองโรงแรมของคุณ

คุณยอมรับว่าซัพพลายเออร์จากภายนอกบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อรับทราบข้อยกเว้นความรับผิดก่อนที่จะเข้ารับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ซัพพลายเออร์เสนอให้ คุณเข้าใจดีว่าการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้รายการจองของคุณถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทาง ถูกริบเงินที่คุณชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว

ลูกค้าอาจได้รับข้อเสนอเป็นโอกาสในการจองตั๋วเที่ยวเดียวสองใบแทนตั๋วไปกลับใบเดียว ตั๋วเที่ยวเดียวที่ใช้ร่วมกันจะให้อิสระในการเดินทางมากกว่า รวมทั้งมักมีราคาถูกกว่า และสามารถใช้ร่วมกับสายการบินเดียวกันหรือสายการบินอื่น ตั๋วเที่ยวเดียวอยู่ภายใต้กฏ ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียมในตัว แตกต่างจากตั๋วไปกลับ หากเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน (เช่น การยกเลิกหรือการจัดตารางเวลาใหม่) ซึ่งทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปเป็นเที่ยวบินอื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสายการบินที่ไม่ได้รับผลกระทบ

การจัดลำดับของเราทำงานอย่างไร

ในฐานะผู้เข้าพักที่เลือกดูสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ คุณจะได้รับตัวเลือกมากมายที่จะช่วยคุณค้นหาโรงแรม เที่ยวบิน บริการเช่ารถ ทริปล่องเรือ หรือกิจกรรมที่ดีที่สุด การตั้งค่า "จัดเรียง" ทำให้คุณสามารถเรียงลำดับผลการค้นหาตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงตามราคา ตามคะแนนรีวิวที่ผ่านการตรวจสอบ หรือตามเกณฑ์อื่นๆ ส่วนการตั้งค่า "ตัวกรอง" จะช่วยให้คุณสามารถรวมหรือยกเว้นตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการทางการท่องเที่ยวของผู้เข้าพัก ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกไว้ เราจะแสดงตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการค้นหาโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ที่พัก: ในค่าตั้งต้นการเรียงลำดับผลการค้นหาแสดงโรงแรมที่สัมพันธ์กับเกณฑ์การค้นหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถหาโรงแรมที่คุณต้องการได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด เราประเมินความเกี่ยวข้องจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งของโรงแรม คะแนนรีวิว ชื่อเสียงของโรงแรม (ซึ่งวัดจากจำนวนผู้เข้าพักที่ทำการจองโรงแรมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของเรา) คุณภาพของเนื้อหาที่ทางโรงแรมมีให้ และราคาห้องพักและจำนวนห้องว่างที่แข่งขันได้กับโรงแรมแห่งอื่นๆ ซึ่งตรงตามเกณฑ์การค้นหาที่คุณเลือกไว้ ค่าตอบแทนที่โรงแรมจ่ายให้เราสำหรับการจองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เรานำมาใช้พิจารณจัดอันดับการแสดงผลเมื่อเทียบกับโรงแรมที่ใกล้เคียงกัน ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังที่อธิบายข้างต้น สำหรับการจัดเรียงการค้นหา (ยกตัวอย่างเช่น เลือกการจัดเรียงตามราคาหรือตามระดับดาว) เราจะเรียงโรงแรมที่มีผลการค้นหาใกล้เคียงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น
 • เที่ยวบิน: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราอิงตามราคาที่ถูกที่สุด ในกรณีที่มี 2 เที่ยวบินซึ่งมีราคาเท่ากัน เที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าจะแสดงก่อน
 • รถเช่า: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราอิงตามราคาเป็นหลัก แต่เราก็พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เช่น ชื่อเสียง รีวิวจากลูกค้า ความสะดวกสบายของสถานที่รับรถ และชนิดหรือประเภทของรถ
 • เรือ: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดอันดับเรือสำราญ การจัดอันดับเรือ ราคาต่อวัน การจัดอันดับต้นทาง การจัดอันดับจุดหมายปลายทาง ระยะเวลาของการล่องเรือ และช่วงเวลาการจอง
 • กิจกรรม: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราจะยึดตามความเห็นของผู้จัดการด้านจุดหมายปลายทางของเรา ซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพื้นที่แต่ละแห่งโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ความเป็นที่นิยม ระยะทางจากโรงแรมที่เลือก และความคิดเห็นของผู้เข้าพัก
 • แพ็คเกจท่องเที่ยว: เมื่อรวมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวหลากหลายชนิดเข้าเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยว เราจะใช้เกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้นในการพิจารณาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

นอกจากนี้ เราจะพัฒนาบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ ทั้งนี้ เราอาจปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมค่าตั้งต้นในการแสดงผลเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

โปรดคลิก ที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันของเรา ซึ่งยังใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ และผนวกรวมเข้าไว้ด้วยการอ้างอิงเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเรา

 

ค่าโดยสารและราคา

ในกรณีที่ทำการจองโรงแรมและเที่ยวบินพร้อมกันในการจองครั้งเดียว ก็จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก หากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดจะถูกริบ

 

ภายใต้ข้อความด้านล่าง คุณยอมรับและตกลงให้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินโดยบริษัทของเราหรือซัพพลายเออร์ซึ่งคุณได้ทำการจองด้วย (แล้วแต่กรณี) สำหรับราคาการจองบริการการเดินทางในราคาเต็มขณะทำการจอง ซึ่งรวมถึงราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ บวกอัตราค่าภาษีที่ประเมินและค่าบริการ “บริษัทของเรา” จะหมายถึงเราและบริษัทในเครือของเราโดยรวม “บริษัทในเครือ” จะหมายถึงนิติบุคคลใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หุ้นส่วน หรืออื่นๆ) ที่ควบคุมเรา ถูกเราควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับเราไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นิติบุคคลจะถือว่า "ควบคุม" นิติบุคคลอื่นก็ต่อเมื่อได้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) ขึ้นไปในนิติบุคคลดังกล่าวหรือมีอำนาจควบคุมการจัดการในนิติบุคคลดังกล่าว

ค่าตั๋วเครื่องบินจะได้รับการประกันราคาก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อโดยสมบูรณ์และมีการออกตั๋วแล้วเท่านั้น สายการบินและผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงราคาของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ในกรณีที่คุณจองที่พัก (ยกเว้นการจองที่พักโรงแรมโดยการชำระเงินล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณตกลงและยอมรับว่าค่าบริการ ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณจะสามารถชำระได้โดยคุณให้กับผู้ให้บริการที่พักเมื่อมีการร้องขอจากผู้ให้บริการที่พัก (โดยส่วนมากจะเป็นเวลาเช็คอินหรือเช็คเอาท์จากที่พัก)

ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินราคาประหยัดบางแห่งที่ก่อตั้งในต่างประเทศ หรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบางสายการบินอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น (เช่น ยูโร (EUR)) ซึ่งเราจะระบุการประมาณค่าในสกุลเงินที่กำหนดไว้โดยปริยายของเว็บไซต์นี้ หรือสกุลเงินที่ต้องการซึ่งเลือกไว้ (หากมี) จำนวนเงินที่แท้จริงซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำเรียกเก็บอาจแตกต่างไปเล็กน้อยเนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันซึ่งใช้โดยผู้ออกบัตรต่างๆ นอกจากนี้ ใบแจ้งของคุณอาจรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (ซึ่งอาจอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรของคุณเพื่อประมวลผลการทำธุรกรรม เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้และจะไม่รับผิดจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ออกบัตรที่แตกต่างกันไป

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการจองใดๆ ยกเว้นการจองเที่ยวบิน ซึ่งเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์จากภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งคุณจะต้องจ่าย (หากมี) ราคาสำหรับการจองใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่มีผลใช้ในวันที่คุณขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล่านี้อาจมีจำนวนไม่เท่ากับราคาในเวลาที่คุณได้จองผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

คุณยอมรับว่าบริษัทของเราได้เจรจาต่อรองราคาห้องพักบางอย่างกับซัพพลายเออร์โรงแรมไว้ล่วงหน้าแล้ว ราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะเป็นราคาที่รวมกันของราคาห้องพักที่เจรจาไว้ล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองไว้ในนามของคุณผ่านบริษัทของเราและค่าตอบแทนที่บริษัทของเราเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของเรา คุณอนุญาตให้บริษัทของเราทำการจองสำหรับราคาในการจองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ บวกอัตราภาษีโดยประเมิน ค่าบริการ และภาษี (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) สำหรับบริการของบริษัทของเรา คุณตกลงว่าบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดย บริษัทของเราบริษัทใดบริษัทหนึ่งในนามของเราสำหรับราคาในการจองทั้งหมด เมื่อมีการส่งคำขอการจองของคุณ ก็เท่ากับว่าคุณให้อำนาจบริษัทของเรา รวมถึง Travelscape, LLC. ให้ทำการจองโรงแรมในนามของคุณ รวมถึงการตกลงเรื่องการชำระเงินกับซัพพลายเออร์โรงแรม

คุณรับทราบว่าบริษัทของเราจะไม่เก็บภาษีจากเงินที่โอนให้กับหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เกี่ยวกับภาระภาษีในจำนวนที่เราเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของเรา อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าคือการประเมินภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีที่พัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสินค้าและบริการ (GST) และอื่นๆ) ซึ่งบริษัทของเราจ่ายให้กับซัพพลายเออร์โรงแรมสำหรับภาษีที่ถึงกำหนดชำระเกี่ยวกับราคาเช่าห้องพักของโรงแรม ซัพพลายเออร์โรงแรมจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทของเราสำหรับค่าบริการบางอย่าง รวมถึงจำนวนภาษี ซัพพลายเออร์โรงแรมจะรับผิดชอบในการส่งภาษีที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง บริษัทของเราไม่ได้ดำเนินการในลักษณะผู้ขายร่วมกับซัพพลายเออร์ซึ่งเราทำการจองการจัดเตรียมการเดินทางของลูกค้าของเราด้วยกัน เกณฑ์การจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จำนวนภาษีที่แท้จริงที่บริษัทของเราชำระให้กับโรงแรมอาจแตกต่างไปจากยอดอัตราภาษีที่ประเมิน โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี หน้าที่ในการชำระภาษี และอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณเข้าพักโรงแรมจริงๆ ในบางเขตอำนาจศาล อาจกำหนดให้มี VAT, GST, ภาษีขาย, ภาษีโภคภัณฑ์, ภาษีการเข้าพักโรงแรมในท้องถิ่น และ/หรือภาษีทางอ้อมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันสำหรับราคาการจองหรือค่าตอบแทนที่บริษัทของเราเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของเรา จำนวนภาษีที่แท้จริงสำหรับบริการของเรา หากมี อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณเข้าพักโรงแรม เราจะเก็บค่าบริการสำหรับเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมในการให้บริการการจองการเดินทางของคุณ ค่าบริการที่บริษัทของเราเก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของเราจะแตกต่างกันไปโดยเป็นไปตามจำนวนเงินและประเภทของการจองโรงแรม

คุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองซึ่งระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม หากคุณไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณก่อนระยะเวลาตามนโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับกับโรงแรมที่คุณได้จองไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่ง (โดยปกติคือ 24 ถึง 72 ชั่วโมง) ก่อนวันที่คุณมาถึง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเท่ากับอัตราค่าที่พักต่อคืน อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าธรรมเนียมบริการ ในกรณีที่คุณไม่ได้มาเข้าพักในคืนแรกของการจองและวางแผนที่จะเช็คอินในคืนถัดไปของการจอง คุณจะต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองกับเราไม่ช้าไปกว่าคืนแรกของการจองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยกเลิกการจองของคุณ

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่เกิดขึ้นกับคุณ ในบางกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงแรมบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกหลังจากที่ทำการจองแล้ว ตามที่ระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดที่กำหนดไว้โดยเกี่ยวข้องกับการจองโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

ภาษีขาย ภาษีโภคภัณฑ์ และ/หรือภาษีการเข้าพักโรงแรมในท้องถิ่นจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่เราเรียกเก็บสำหรับบริการของเรา (ค่าบริการและ/หรือค่าอำนวยความสะดวก) ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง  จำนวนภาษีที่แท้จริงในบริการของเราอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลใช้บังคับในเวลาที่คุณเข้าพักโรงแรม

คุณไม่สามารถจองห้องพักทางออนไลน์ได้เกิน 8 ห้องสำหรับโรงแรม/วันที่เข้าพักเดียวกัน หากทางเราตรวจสอบพบว่าคุณได้จองห้องพักมากกว่า 8 ห้องรวมกันในการจองแยกกัน เราอาจยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมี หากท่านได้จ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้ มัดจำของท่านจะถูกริบ หากคุณต้องการจองห้องพักตั้งแต่ 9 ห้องขึ้นไป คุณจะต้องติดต่อเราโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเป็นกลุ่มของเราจะศึกษาคำขอของท่านและติดต่อท่านเพื่อดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือจ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้

โรงแรมบางแห่งอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรเครดิตหรือจ่ายค่ามัดจำเป็นเงินสดในเวลาเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพักของคุณ  เงินมัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับสำหรับการจองโรงแรมของคุณ

จ่ายตอนนี้หรือจ่ายทีหลัง

สำหรับโรงแรมบางแห่ง คุณอาจมีตัวเลือกว่าจะจ่ายทางออนไลน์ตอนนี้หรือจ่ายที่โรงแรมในภายหลัง หากคุณเลือกตัวเลือก "จ่ายทางออนไลน์ตอนนี้" บริษัทของเราจะเรียกเก็บเงินในจำนวนที่แสดงอยู่ในบัตรเครดิตของคุณโดยทันที หากคุณเลือก "จ่ายที่โรงแรมในภายหลัง" โรงแรมจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณในสกุลเงินท้องถิ่นในเวลาที่คุณเข้าพัก โปรดทราบว่าภาษีและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันในระหว่างตัวเลือกการชำระเงินสองตัวเลือกนี้ อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างเวลาที่ทำการจองและเวลาเข้าพัก ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณยังอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน คูปองของเราจะสามารถใช้ได้กับการจองแบบ "จ่ายทางออนไลน์ตอนนี้" เท่านั้น

เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

ในการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระ เรามีสิทธิที่จะปัดเศษจำนวนเงินขึ้น (เช่น 1 เซนต์, 2 เยน, 3 รูปี) สำหรับแต่ละรายการเพื่อเผื่อไว้สำหรับผลต่างตามวิธีที่เราและซัพพลายเออร์ของเราจัดการกับการแปลงสกุลเงิน จำนวนเงินที่ปัดขึ้นจะไม่เกินกว่า 6 เซนต์สิงคโปร์

หากมีเครื่องมือแปลงสกุลเงินบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับ กล่าวคือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยโดยทั่วไปและควรใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีการยืนยันความถูกต้อง และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป สกุลเงินที่แสดงไว้ไม่ได้มีการปรับข้อมูลทุกวัน โปรดตรวจสอบวันที่ในคุณสมบัติของเครื่องมือแปลงสกุลเงินเพื่อดูวันที่มีการปรับสกุลเงินครั้งล่าสุด ข้อมูลที่แอพพลิเคชันนี้ให้ไว้จะเป็นข้อมูลที่เชื่อว่ามีความถูกต้อง แต่บริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และ/หรือซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ของเราไม่ได้รับรองหรือรับประกันถึงความถูกต้องดังกล่าว เมื่อมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทางการเงิน เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อยืนยันความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เราไม่อนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคลของคุณ และเราขอห้ามคุณโดยชัดแจ้งมิให้ขายต่อ แจกจ่ายต่อ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

การชำระเงินและค่าธรรมเนียม

 

ในกรณีที่การชำระเงินของคุณได้ทำในเวลาที่มีการจอง บริษัทที่รับการชำระเงินดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจากบัตรการชำระเงินของคุณจะเป็น (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1 Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Spain หรือสมาชิกอื่นของบริษัทของเราในนามของเราและผู้ให้บริการการเดินทาง หรือ (2) ผู้ให้บริการการเดินทางโดยตรง การชำระเงินสำหรับการจองรถเช่าจะชำระโดยตรงต่อผู้ให้บริการการเดินทาง ไม่ใช่บริษัทของเรา

ธนาคารและบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหลายแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมกับเจ้าของบัญชีในกรณีที่บริษัทผู้ออกบัตรและร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์ของบัตร (เช่น Visa, MasterCard, American Express)) ตั้งอยู่คนละประเทศกัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ จะกำหนดโดยธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ประมวลผลการทำธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น ผู้ออกบัตรอาจใช้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าบริการที่เรียกเก็บจากบัญชีของเจ้าของบัตร ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่ระบุอยู่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในหน้าข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ทำบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง

คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศ และจัดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณให้พร้อม เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า (เดินทางผ่าน ธุรกิจ ท่องเที่ยว และประเภทอื่นๆ) และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าประเทศอื่นใด บริษัทของเราไม่ได้มีความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทาง เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อห้าม การแจ้งเตือน ประกาศ และข้อแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะจองการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ

หนังสือเดินทางและวีซ่า: คุณต้องปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลในเรื่องนี้ ข้อกำหนดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และคุณควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะทำการจองและออกเดินทาง เราจะไม่มีความรับผิดใดๆ หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าประเทศเนื่องจากข้อผิดพลาดของคุณในการถือหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสายการบิน หน่วยงาน หรือประเทศใดๆ รวมถึงประเทศที่คุณอาจเพียงแต่เดินทางผ่าน ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักทั้งหมดที่เครื่องบินลงจอดแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากเครื่องบินหรือสนามบินเลยก็ตาม

สุขภาพ: การฉีดวัคซีนที่แนะนำสำหรับการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับคำแนะนำการฉีดวัคซีนล่าสุดก่อนที่คุณจะออกเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำ รับยาที่แนะนำทั้งหมด และทำตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ

โดยการเสนอการจองสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในจุดหมายปลายทางต่างประเทศใดๆ เราไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนะนำหรือไม่มีความเสี่ยง และเราจะไม่รับผิดในค่าเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด รวมถึงข้อผิดพลาดในการกำหนดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใดๆ ที่อาจมีการจัดหาเว็บไซต์ไว้ให้ (“พาร์ทเนอร์ของเรา”) ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง และขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดจากข้อผิดพลาดใดๆ หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและคำอธิบายของโรงแรม การเดินทางโดยเครื่องบิน การล่องเรือ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป และอื่นๆ) นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองซึ่งเกิดขึ้นโดยมีราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ หากทำได้ เราจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการจองของคุณไว้โดยใช้ราคาที่ถูกต้อง หรือเราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ เราไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้บริการการเดินทางแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้ว่าหลังจากที่คุณจะได้รับการยืนยันการจองแล้วก็ตาม

การให้คะแนนโรงแรมที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และบริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราไม่ได้รับประกันความถูกต้องของการให้คะแนน บริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับประกันถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ บริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

บริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม และการมีหรือการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถือเป็นการสนับสนุนหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยบริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดจะจัดไว้ให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด บริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ หรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวได้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย บริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดในเรื่องความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การปฏิบัติตามคำอธิบายใดๆ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด รวมถึงเรื่องที่เว็บไซต์นี้จะปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

สายการบิน โรงแรม และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้คือผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรา บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราจะไม่ต้องรับผิดจากการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าว หรือจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากกรณีเหล่านี้ บริษัทของเราจะไม่รับผิดจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายที่เกิดจากบริการใดๆ ในการทำให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พัก โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราไม่มีความรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกินจำนวนที่มี การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบุคคลดังกล่าว และบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการดำเนินการของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณอาศัยความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้) ไม่ว่าจะมีที่มาจากทฤษฎีความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเด็ดขาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ และแม้ว่าบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้นก็ตาม หากบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวถูกตัดสินให้ต้องรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับเหตุที่เกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่มากเกินกว่า (ก) ค่าบริการที่คุณได้จ่ายให้กับบริษัทของเราโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (US$100.00) หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน

ข้อจำกัดความรับผิดจะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปและมีผลใช้บังคับ แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาแบบจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตัดสินว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยาก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลเหล่านั้นจากการเรียกร้องสิทธิ มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ โทษปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชีตามสมควร ซึ่งหยิบยกขึ้นโดย

 1. คุณหรือในนามของคุณที่เกินกว่าความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 2. โดยบุคคลภายนอกโดยเป็นผลมาจาก:
 1. การที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้
 2. การที่คุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ
 3. การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

รีวิว ความคิดเห็น ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งมา

 

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ โปรดทราบว่าการส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์นี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงรีวิวโรงแรม ภาพถ่าย วิดีโอ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือเนื้อหาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันซึ่งมีอยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาใดๆ ก็ตาม (เรียกรวมกันว่าเนื้อหาที่ส่ง) ก็เท่ากับว่าคุณให้เราและบริษัทในเครือของเรา และพาร์ทเนอร์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ใช้แบรนด์ร่วมกัน และ/หรือเชื่อมโยงถึงกันซึ่งเราจัดให้มีลิงก์ เนื้อหา หรือบริการผ่านพาร์ทเนอร์ดังกล่าวนั้น ได้รับสิทธิที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดระยะเวลา สามารถถ่ายโอนได้ สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้ช่วงสิทธิได้อย่างสมบูรณ์เพื่อ (ก) ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวและแสดงต่อสาธารณะและใช้งานเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นขึ้นหลังจากนี้ และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว คุณตกลงและยอมรับว่าเราอาจเลือกที่จะบอกที่มาของความเห็นหรือรีวิวของคุณ (ตัวอย่างเช่น การระบุชื่อและบ้านเกิดของคุณในรีวิวโรงแรมที่คุณส่ง) ตามดุลพินิจของเรา และเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวอาจนำไปใช้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ คุณยังให้สิทธิกับเราที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของเราหรือพันธมิตรของเราในเนื้อหาที่ส่งโดยการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณสละ “ธรรมสิทธิ” ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมถึงสิทธิในการได้รับการบ่งชี้ของผู้สร้างสรรค์หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน) ซึ่งอาจมีอยู่ในเนื้อหาที่คุณส่ง และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านในการที่เราหรือพาร์ทเนอร์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ของเราเผยแพร่ ใช้ ดัดแปลงแก้ไข ลบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่คุณส่ง เราจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดในเนื้อหาที่ส่งใดๆ ซึ่งคุณเป็นผู้โพสต์หรือส่ง เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์ความเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของเราโดยเด็ดขาดในการพิจารณาว่าความเห็นใดจะได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ให้เรา

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อความของเนื้อหาที่คุณส่งมาแต่เพียงผู้เดียว (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทวิจารณ์ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้) คุณจะต้องไม่โพสต์หรือส่งข้อความจากหรือไปยังเว็บไซต์นี้ หากเป็น (i) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร หรือข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิในชื่อเสียงและ/หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ (ii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ทางการค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอเงินทุน การโฆษณา หรือการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใดๆ) (iii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือฝ่าฝืนสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก และ (iv) ข้อความใดๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยพิจารณาจากผลประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้ คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจากค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาลงเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเราอาจใช้สิทธิของเรา (เช่น ใช้ เผยแพร่ ลบ) ในเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งโดยไม่มีการบอกกล่าวให้คุณทราบ หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับโรงแรมเดียวกัน เฉพาะรายการล่าสุดที่คุณส่งเท่านั้นที่จะเข้าข่ายการนำไปใช้

 

ในบางครั้ง เราอาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เขียนรีวิวโรงแรม (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล และอื่นๆ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่รีวิวโรงแรมจะต้องเป็นกลางและเที่ยงตรง สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวโรงแรมจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ

 

ในบางครั้ง เราอาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เขียนรีวิว (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล และอื่นๆ) เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่รีวิวจะต้องเป็นกลางและเที่ยงตรง สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวโรงแรมจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ

 

ภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งมาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายของเราซึ่งมีให้อ่านได้ด้านล่างนี้คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราและพันธมิตรของเราจากการสูญเสีย การเรียกร้องสิทธิ การฟ้องร้อง และกระบวนการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการส่งภาพถ่ายของเรา

 

เราไม่ได้เรียกร้องสิทธิในความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองภาพถ่ายใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้ส่งมาผ่านเว็บไซต์ของเรา

นโยบายของเราเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิโดยบุคคลภายนอกว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งได้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นเจ้าของจะสามารถดูได้ในหัวข้อ "การยกเลิกบัญชี" "หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ" และ "หนังสือคัดค้าน" ด้านล่าง

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว  นอกจากนี้ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) จะปราศจากรายการอย่างเช่นไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ข้อบกพร่อง และรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย การที่เราสร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ นั้น มิได้แสดงนัยถึงการสนับสนุนเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้และโลโก้และผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในที่นี้จะเป็นลิขสิทธิ์ © 2019 ของเรา ซัพพลายเออร์ของเรา และ/หรือพาร์ทเนอร์ของเรา

Expedia, Expedia.com, Find Yours, ASAP A Sudden Amazing Price, Expedia+, VIP+, Expedia Viewfinder, โลโก้ของ Expedia, โลโก้ของ Expedia Affiliate Network และโลโก้ของสายการบินคือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Expedia, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ โลโก้ รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของรายนั้นๆ เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา

หากคุณทราบถึงการละเมิดแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาหาเราที่ hotline@expedia.comเราจะดำเนินการกับข้อความที่แจ้งการละเมิดแบรนด์ตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น 

การยกเลิกบัญชี

ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act หรือ "DMCA") และกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับ เราได้บังคับใช้นโยบายที่จะบอกเลิกสมาชิกหรือเจ้าของบัญชีที่ถือว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในพฤติการณ์ที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรายังอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะได้มีการละเมิดเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกเป็นผู้ละเมิดซ้ำซาก โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเราในการตรวจสอบยืนยันว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ละเมิดซ้ำซากในเวลาที่คุณกรอกหนังสือบอกกล่าว 

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราจัดไว้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) อาจส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบ (ทางแฟกซ์ อีเมลหรือไปรษณีย์ปกติ) ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  โปรดทราบว่าทางเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณหากคำร้องเรียนนั้นไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์การบิดเบือนข้อความใดๆ ในคำบอกกล่าวของคุณในเรื่องการละเมิดเนื้อหาหรือกิจกรรม อาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อค่าเสียหาย 

 1. การระบุอย่างชัดเจนถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
 2. หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณอ้างว่าละเมิดบนเว็บไซต์ เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 3. ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 4. คำแถลงที่ว่าคุณมี “ความเชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย”
 5. คำแถลงที่ว่า “ข้อมูลในคำบอกกล่าวนี้มีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ฝ่ายที่เรียกร้องนั้นได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาว่าถูกละเมิด”
 6. ลายมือชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาว่าถูกละเมิด

คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งของคุณให้กับเราทางอีเมลไปยัง exp-copyright@expedia.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข (425) 679-7251 ถึง: IP/Trademark Legal Dept. (ฝ่ายกฎหมายด้าน IP/เครื่องหมายการค้า), DMCA Complaints (ข้อร้องเรียนตาม DMCA) หรือโดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ 

หนังสือคัดค้าน

หากสิ่งที่คุณโพสต์ไว้ถูกนำออก คุณสามารถยื่นคำร้องกลับมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์ตามปกติ โดยมีการระบุรายการต่างๆ ตามด้านล่าง คุณอาจต้องการหาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่ดำเนินการดังกล่าว กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้: 

 1. การระบุเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งถูกเอาออกหรือปิดใช้งานและตำแหน่งที่ตั้งที่เนื้อหานั้นเคยปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้
 2. ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. คำแถลงที่ระบุว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลแขวงรัฐบาลกลาง (Federal District Court) สำหรับเขตศาลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของคุณ หรือหากที่อยู่อาศัยของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ก็จะหมายถึงเขตศาลใดก็ตามที่สามารถพบเราได้ และคุณจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากบุคคลที่รายงานเนื้อหาของคุณหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
 4. คำแถลงต่อไปนี้ "ภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ ข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นได้ถูกลบหรือปิดใช้งานโดยเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการระบุชี้ที่ไม่ถูกต้อง"

ลงชื่อในเอกสาร 
ส่งการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ 

Expedia, Inc.
ถึง: IP/Trademark Legal Dept. (ฝ่ายกฎหมายด้าน IP/เครื่องหมายการค้า), DMCA Complaints (ข้อร้องเรียนตาม DMCA)
333 108th Avenue NE
Bellevue WA 98004 

หรือคุณสามารถส่งโทรสารมาที่หมายเลข (425) 679-7251 ถึง: IP/Trademark Legal Dept. (ฝ่ายกฎหมายด้าน IP/เครื่องหมายการค้า), DMCA Complaints (ข้อร้องเรียนตาม DMCA) หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตาม DMCA สำหรับเรา โปรดติดต่อเราที่หมายเลข (425) 679-3751 

ข้อความแสดงสิทธิบัตร

สิทธิบัตรหนึ่งรายการหรือมากกว่าหนึ่งรายการที่เป็นของบริษัทของเราอาจมีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้และกับคุณลักษณะและบริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้จะดำเนินการภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของสิทธิบัตรหนึ่งหรือหลายฉบับ สิทธิบัตรอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

MAP TERMS

การที่คุณใช้แผนที่ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของ Google และเงื่อนไขการใช้งานของ Microsoft รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Google และ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดคลิกที่นี่หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม:

http://privacy.microsoft.com/en-us/default.mspx
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

 

ลิขสิทธิ์ในข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของ OpenStreetMap ที่ใช้ในการทำแผนที่เป็นของผู้สนับสนุน OpenStreetMap และมีอยู่ภายใต้ Open Database License (ODbL)

 

ทั่วไป

 

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง และสำหรับข้อสงวนที่มีขึ้นโดยผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ก็จะรวมถึงกฎหมายของมลรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ โดยไม่คำนึงถึงหลักการว่าด้วยกฎหมายขัดกัน ไม่อนุญาตให้มีการใช้เว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อกำหนดทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงย่อหน้านี้

คุณตกลงว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงานเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริษัทของเราโดยเป็นผลมาจากข้อตกลงหรือการใช้เว็บไซต์นี้

การที่เราปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ที่จะจำกัดสิทธิของเราในการปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เราจัดไว้ให้หรือรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าวนี้

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าไม่มีผล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความมีผล ความชอบด้วยกฎหมาย และความสามารถในการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือด้อยลงแต่อย่างใด การที่เราไม่สามารถหรือเกิดความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามไม่ได้เป็นการสละสิทธิของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้ในอนาคต

ข้อตกลงนี้ (และข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายอื่นใดที่กล่าวถึงในที่นี้) จะก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริการของเรา และการติดต่อธุรกิจและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา และจะมีผลบังคับใช้เหนือการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา ข้อตกลงนี้ในรูปแบบที่เป็นฉบับพิมพ์และหนังสือแจ้งใดๆ ก็ตามที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาใช้ได้ในกระบวนการทางศาลหรือการบริหารราชการอื่นๆ โดยนำมาใช้ในขอบเขตที่เท่ากันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำและคงไว้ในรูปของฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ตอนแรก

ชื่อสมมติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ตั้งใจให้แสดงถึงตัวบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่จริง

สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งจะขอสงวนไว้ในที่นี้

ข้อตกลงการใช้งานนี้ร่างขึ้นและได้รับการตีความเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลข้อตกลงการใช้งานมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลขัดกัน ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่า

การจดทะเบียน

ผู้ขายการเดินทาง:  Expedia, Inc. เป็นบริษัทผู้ขายการเดินทางที่จดทะเบียนในแต่ละมลรัฐตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เลขทะเบียนของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย: 2029030-50

เลขทะเบียนของมลรัฐฟลอริดา: ST-31901

เลขทะเบียนของมลรัฐฮาวาย: TAR-5461

เลขทะเบียนของมลรัฐไอโอวา:  601

เลขทะเบียนของมลรัฐเนวาดา:  2002-0758

เลขทะเบียนของมลรัฐวอชิงตัน:  601975803

การจดทะเบียนในฐานะผู้ขายการเดินทางในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะไม่ถือเป็นการอนุมัติของมลรัฐ

การจดทะเบียนภาษีในมลรัฐนิวยอร์ก

 

หมายเลขการจดทะเบียนผู้ขายสำหรับภาษีขายในมลรัฐนิวยอร์กของเราผ่านทาง Travelscape (ดำเนินธุรกิจในชื่อ Expedia Travel) คือ 880392667 และหมายเลขการจดทะเบียนภาษีโรงแรมในเมืองนิวยอร์กผ่านทาง Travelscape (ดำเนินธุรกิจในชื่อ Expedia Travel) คือ 033960 

โปรดคลิกที่นี่หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม:

หนังสือรับรองการประกอบการของมลรัฐนิวยอร์ก

หนังสือรับรองการประกอบการของเมืองนิวยอร์ก

 

©2019 Expedia, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

 

กลับไปด้านบนสุด