เริ่มส่วนหลักของหน้า

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2018

 

ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับ AAE Travel Pte. LTD.

 

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย AAE Travel Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนสัญชาติสิงคโปร์และกิจการร่วมค้าระหว่าง Expedia, Inc. กับ Air Asia Berhad การอ้างอิงถึงคำว่า เว็บไซต์ จะรวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านทางเดสก์ท็อป แล็ปท็อป อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านการเดินทางโดยไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า เรา, ของเรา, AirAsiaGo, AAGo และ AAE จะหมายถึง AAE Travel Pte. Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “AAE”) คำว่า คุณ หมายถึง ลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือทำรายการจองผ่านเราบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

เว็บไซต์นี้จัดไว้ให้บริการแก่คุณ โดยคุณต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ทางด้านล่างโดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไข (เรียกรวมกันว่า "เงื่อนไขการใช้งาน" หรือ "ข้อตกลง")   โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ การทำรายการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการเดินทางบนเว็บไซต์นี้ หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เท่ากับคุณยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าว โปรดอย่าใช้งานหรือทำรายการจองผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา  AAE อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และเมื่อได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่ปรับปรุงใหม่แล้ว การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานดังกล่าว

 

การใช้เว็บไซต์

 

โดยถือเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่า

 

 1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 2. คุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
 3. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้โดยยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
 4. คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพียงเพื่อดำเนินการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวคุณเองหรือให้บุคคลอื่นซึ่งคุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้เท่านั้น
 5. คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับการจองที่คุณได้ทำในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 6. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และ
 7. หากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งจะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่

 

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เราเสนอเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้

 

กิจกรรมที่ห้ามมิให้กระทำ

 

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคาและความพร้อมของบริการด้านการเดินทาง) รวมทั้งระบบพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเรา แม้คุณอาจทำสำเนาแผนการเดินทางของคุณ (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ได้ในจำนวนที่จำกัดสำหรับสำรองการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ แต่คุณตกลงว่าจะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าจะไม่

 

 1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 2. ทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ
 3. ทำการจองที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองเพื่อคาดหวังให้เกิดอุปสงค์
 4. เข้าถึง ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรือระบบอัตโนมัติหรือระบบแมนนวลอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
 5. ละเมิดข้อจำกัดในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) บนเว็บไซต์นี้ หรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 6. ดำเนินการใดๆ ที่ตามดุลพินิจของเราเห็นว่าเป็นการสร้างหรืออาจสร้างภาระในระบบพื้นฐานของเราโดยไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
 7. จัดทำลิงก์เชื่อมตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการซื้อบริการด้านการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ
 8. "เฟรม" "มิเรอร์" หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 

หาก AAE สงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่คุณทำการจองหลายครั้งบนเว็บไซต์และ AAE พิจารณา (ซึ่งดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล) ว่าการจองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ) หรือการจองหรือบัญชีของคุณแสดงสัญญาณว่าเป็น การฉ้อโกง ละเมิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย AAE อาจยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของคุณ และปิดบัญชี AAE ที่เกี่ยวข้อง  หากการจองดังกล่าวที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้ AAE ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินสำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตของคุณ  หากคุณดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง AAE ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และคุณอาจต้องรับผิดจากการสูญเสียที่เป็นตัวเงินต่อ AAE รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือค่าเสียหายต่างๆ  หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกรายการจอง หรือการอายัดหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ AAE

 

กลับไปด้านบน

กฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของซัพพลายเออร์จากภายนอกจะมีผลใช้บังคับกับการจองของคุณและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่คุณเลือกไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณได้ซื้อตั๋วเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสายการบินที่ออกโดยซัพพลายเออร์ ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์  สายการบินอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดชอบตรวจสอบเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ก่อนการเดินทางด้วยตัวเอง AAE ไม่รับผิดชอบกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณ หรือการไม่แจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยการเดินเพื่อคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการเดินทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับแผนการเดินทางของคุณ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์จากภายนอกซึ่งคุณเลือกขอรับสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์จากภายนอกเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการจองของคุณหากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด

ผู้จัดหาโรงแรมบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อมีการเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างที่คุณเข้าพัก เงินมัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับหรือจ่ายให้สำหรับการจองโรงแรมของคุณ

คุณยอมรับว่าซัพพลายเออร์จากภายนอกบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อรับทราบข้อยกเว้นความรับผิดก่อนที่จะเข้ารับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ซัพพลายเออร์เสนอให้ คุณเข้าใจดีว่าการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้รายการจองของคุณถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทาง ถูกริบเงินที่คุณชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว

คุณอาจได้รับข้อเสนอเป็นโอกาสในการจองตั๋วเที่ยวเดียวสองใบแทนตั๋วไปกลับใบเดียว ตั๋วเที่ยวเดียวที่ใช้ร่วมกันจะให้อิสระในการเดินทางมากกว่า และสามารถใช้ร่วมกับสายการบินเดียวกันหรือสายการบินต่างรายอื่นๆ ตั๋วเที่ยวเดียวอยู่ภายใต้กฏ ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียมในตัว แตกต่างจากตั๋วไปกลับ หากหนึ่งในเที่ยวบินเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน (เช่นการยกเลิกหรือการเปลี่ยนกำหนดการ) ซึ่งทำให้คุณต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนการเปลี่ยนเที่ยวบินที่ไดม่ได้รับผลกระทบ

 

กลับไปด้านบน

การจัดลำดับของเราทำงานอย่างไร

 

ในฐานะผู้เข้าพักที่เลือกดูสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะได้รับตัวเลือกมากมายที่จะช่วยคุณค้นหาโรงแรม เที่ยวบิน บริการเช่ารถ ทริปล่องเรือ หรือกิจกรรมที่ดีที่สุด  การตั้งค่า "จัดเรียง" ทำให้คุณสามารถเรียงลำดับผลการค้นหาตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงตามราคา ตามคะแนนรีวิวที่ผ่านการตรวจสอบ หรือตามเกณฑ์อื่นๆ  ส่วนการตั้งค่า "ตัวกรอง" จะช่วยให้คุณสามารถรวมหรือยกเว้นตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการทางการท่องเที่ยวของผู้เข้าพัก  ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกไว้ เราจะแสดงตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการค้นหาโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ที่พัก: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเรามาจากความเกี่ยวข้องของโรงแรมกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ เพราะเราต้องการแน่ใจว่าคุณจะสามารถค้นหาข้อเสนอที่ใช่สำหรับคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  เราประเมินความเกี่ยวข้องจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งของโรงแรม คะแนนรีวิว ชื่อเสียงของโรงแรม (ซึ่งวัดจากจำนวนผู้เข้าพักที่ทำการจองโรงแรมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของเรา) คุณภาพของเนื้อหาที่ทางโรงแรมมีให้ และราคาห้องพักและจำนวนห้องว่างที่แข่งขันได้กับโรงแรมแห่งอื่นๆ ซึ่งตรงตามเกณฑ์การค้นหาที่คุณเลือกไว้ ค่าตอบแทนที่โรงแรมชำระให้กับเราสำหรับการจองที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ของเราก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการจัดลำดับโรงแรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมีข้อเสนอคล้ายกันโดยอิงตามปัจจัยความเกี่ยวข้องที่กล่าวถึงข้างต้น  สำหรับการจัดลำดับที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นของเรา (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียงตามราคาหรือตามระดับดาว) เราจะเรียงลำดับผลการค้นหาโรงแรมที่คล้ายๆ กันโดยอิงตามปัจจัยข้างต้น
 • เที่ยวบิน: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราอิงตามราคาที่ถูกที่สุด  ในกรณีที่มี 2 เที่ยวบินซึ่งมีราคาเท่ากัน เที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าจะแสดงก่อน
 • รถเช่า: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราอิงตามราคาเป็นหลัก แต่เราก็พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เช่น ชื่อเสียง รีวิวจากลูกค้า ความสะดวกสบายของสถานที่รับรถ และชนิดหรือประเภทของรถ
 • เรือ: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเราพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดอันดับเรือสำราญ การจัดอันดับเรือ ราคาต่อวัน การจัดอันดับต้นทาง การจัดอันดับจุดหมายปลายทาง ระยะเวลาของการล่องเรือ และช่วงเวลาการจอง
 • กิจกรรม: การจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นของเรายึดตามความเห็นของผู้จัดการด้านจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพื้นที่แต่ละแห่งและให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ชื่อเสียง ระยะทางจากโรงแรมที่เลือก และความคิดเห็นของผู้เข้าพัก
 • แพ็คเกจ: เมื่อรวมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวหลากหลายชนิดเข้าเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยว เราจะใช้เกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้นในการพิจารณาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

 

นอกจากนี้ เราจะพัฒนาบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ  ดังนั้น เราจึงอาจขอทดสอบอัลกอริธึ่มการจัดลำดับตามค่าเริ่มต้นที่แตกต่างกันเป็นครั้งคราว

 

กลับไปด้านบน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

AAE ยึดมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันของเรา ซึ่งยังใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเช่นกัน และผนวกรวมเข้าไว้ด้วยการอ้างอิงเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเรา: นโยบายความเป็นส่วนตัว

กลับไปด้านบน

 

การจองที่ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการ

 

ในบางกรณี Hotwire, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AAE อาจเสนอตัวเลือกการจองเพิ่มเติมแบบที่มีส่วนลดบนเว็บไซต์ โรงแรมเหล่านี้ (“โรงแรม EUR”) จะแตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์ในหลายลักษณะสำคัญด้วยกัน ชื่อและที่อยู่โดยละเอียดของโรงแรมจะไม่ปรากฏจนกว่าจะได้ชำระเงินค่าจองเรียบร้อยแล้ว การจองทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ขอเงินคืน แลกเปลี่ยน ยกเลิก หรือโอนให้กับผู้อื่นได้ โดยจะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามราคาที่แสดงไว้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าใช้รายการที่จองไว้ก็ตาม โรงแรมจะกำหนดประเภทห้องพักตามจำนวนผู้เข้าพักที่ระบุไว้ในเวลาที่ทำการจอง รายการจองทั้งหมดจะเป็นการจองสำหรับการเข้าพักในห้องพักที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดหาห้องพัก) โดยจะมีการจัดสรรห้องพักในเวลาที่เช็คอินและไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ ห้องพักของโรงแรม EUR ที่สามารถจองได้ในหนึ่งครั้งจะไม่เกินจำนวนหกห้อง ห้องพักของโรงแรม EUR ทั้งหมดจะเป็นจองการในชื่อเดียวกัน และผู้เข้าพักซึ่งมีชื่ออยู่ในการจองจะต้องมาปรากฏตัวในการเช็คอิน การจองโรงแรม EUR จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลของโรงแรมหรือโปรแกรมของคลับกับโรงแรม EUR เมื่อมีการเช็คอิน ผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่ถูกต้องในชื่อของตน (ยอดเครดิตที่กำหนดจะแตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่ง) ทั้งนี้ ไม่รับบัตรเดบิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ประเมิน ค่าธรรมเนียมบริการและภาษีเกี่ยวกับบริการของเราในกรณีที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ "การจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า"

กลับไปด้านบน

 

ค่าโดยสารและราคา

 

คุณยอมรับและตกลงว่าบัตรเดบิตหรือเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนโดยบริษัทของ AAE หรือซัพพลายเออร์ที่คุณทำรายการจองด้วย (แล้วแต่กรณี) ตามราคาการจองทั้งหมดของบริการด้านการเดินทางในเวลาที่ทำการจอง ซึ่งมีราคาแสดงอยู่บนเว็บไซต์ บวกด้วยอัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าธรรมเนียมบริการ ตามหมายเหตุทางด้านล่าง

ค่าตั๋วเครื่องบินจะได้รับการประกันราคาก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อโดยสมบูรณ์และมีการออกตั๋วแล้วเท่านั้น สายการบินและผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงราคาของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ในกรณีที่คุณจองที่พัก (ยกเว้นการจองที่พักโรงแรมโดยการชำระเงินล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณตกลงและยอมรับว่าค่าบริการ ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณจะสามารถชำระได้โดยคุณให้กับผู้ให้บริการที่พักเมื่อมีการร้องขอจากผู้ให้บริการที่พัก (โดยส่วนมากจะเป็นเวลาเช็คอินหรือเช็คเอาท์จากที่พัก)

ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินราคาประหยัดบางแห่งที่ก่อตั้งในต่างประเทศ หรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบางสายการบินอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น (เช่น ยูโร (EUR)) ซึ่งเราจะระบุการประมาณค่าในสกุลเงินที่กำหนดไว้โดยปริยายของเว็บไซต์นี้ หรือสกุลเงินที่ต้องการซึ่งเลือกไว้ (หากมี) จำนวนเงินที่แท้จริงซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำเรียกเก็บอาจแตกต่างไปเล็กน้อยเนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันซึ่งใช้โดยผู้ออกบัตรต่างๆ นอกจากนี้ ใบแจ้งของคุณอาจรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (ซึ่งอาจอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรของคุณเพื่อประมวลผลการทำธุรกรรม AAE Travel ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้และจะไม่รับผิดจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ออกบัตรที่แตกต่างกันไป

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการจองใดๆ ยกเว้นการจองเที่ยวบิน ซึ่งเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์จากภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งคุณจะต้องจ่าย (หากมี) ราคาสำหรับการจองใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่มีผลใช้ในวันที่คุณขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล่านี้อาจมีจำนวนไม่เท่ากับราคาในเวลาที่คุณได้จองผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับการจองเที่ยวบิน + โรงแรมของ AIRASIAGO ซึ่งมีการจองโรงแรมและเที่ยวบินพร้อมกันในการจองครั้งเดียว ก็จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก  หากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดจะถูกริบ

 

กลับไปด้านบน

 

การจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

 

คุณยอมรับว่าบริษัทของ AAE มีการต่อรองราคาห้องพักบางส่วนล่วงหน้ากับผู้จัดหาโรงแรม  ราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์คือผลรวมของราคาห้องพักที่ต่อรองล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองไว้ในนามของคุณผ่านทาง AAE กับค่าตอบแทนที่ AAE เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ AAE คุณให้อำนาจกับ AAE ในการทำการจองตามราคาการจองทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ บวกด้วยอัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ภาษีต่างๆ (กรณีที่เกี่ยวข้อง) และค่าธรรมเนียมบริการ คุณตกลงว่าบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณจะมีการเรียกเก็บโดย Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd. หรือสมาชิกอื่นของบริษัทของ AAE ในนามของ AAE สำหรับราคาในการจองทั้งหมด เมื่อมีการส่งคำขอการจองของคุณที่คุณให้อำนาจกับบริษัทของ AAE ให้ทำการจองโรงแรมในนามของคุณ รวมถึงการตกลงเรื่องการชำระเงินกับผู้จัดหาโรงแรม

อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ของการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าคือการประเมินอัตราภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีโรงแรม (Occupancy) ภาษีห้องพัก (Room Tax) ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ) ซึ่งบริษัทของ AAE ชำระให้กับโรงแรมโดยเกี่ยวข้องกับการจองของคุณ โรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมบางอย่าง รวมถึงเงินภาษีดังกล่าวจากบริษัทของ AAE โรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งจำนวนเงินเหล่านี้ให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จำนวนเงินตามจริงที่บริษัทของ AAE จ่ายให้กับโรงแรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอาจแตกต่างจากอัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี เกณฑ์การจัดเก็บภาษี และอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณใช้โรงแรมจริง  ในบางเขตอำนาจศาล อาจกำหนดให้มี VAT, GST หรือภาษีอื่นในทำนองเดียวกันกับราคาการจองหรือค่าตอบแทนที่ AAE เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ AAE จำนวนภาษีที่แท้จริงสำหรับบริการของเรา หากมี อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณเข้าพักโรงแรม เราอาจเก็บค่าธรรมเนียมบริการไว้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการจองการเดินทางกับคุณ ค่าธรรมเนียมบริการที่ AAE เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ AAE จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเภทของการจองโรงแรม

สำหรับการจองเฉพาะโรงแรม คุณอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้าของคุณได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในกฎและข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม หากคุณไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณก่อนระยะเวลาตามนโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับกับโรงแรมที่คุณได้จองไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่ง (โดยปกติคือ 24 ถึง 72 ชั่วโมง) ก่อนวันที่คุณมาถึง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเท่ากับอัตราค่าที่พักต่อคืน อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าธรรมเนียมบริการ ในกรณีที่คุณไม่ได้มาเข้าพักในคืนแรกของการจองและวางแผนที่จะเช็คอินในคืนถัดไปของการจอง คุณจะต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองกับเราไม่ช้าไปกว่าคืนแรกของการจองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยกเลิกการจองของคุณ

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่เกิดขึ้นกับคุณ ในบางกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงแรมบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกหลังจากที่ทำการจองแล้ว ตามที่ระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

คุณไม่สามารถจองห้องพักทางออนไลน์ได้เกิน 8 ห้องสำหรับโรงแรม/วันที่เข้าพักเดียวกัน  หากทางเราตรวจสอบพบว่าคุณได้จองห้องพักมากกว่า 8 ห้องรวมกันในการจองแยกกัน เราอาจยกเลิกการจองของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมี  หากท่านได้จ่ายมัดจำที่ไม่สามารถคืนได้ มัดจำของท่านจะถูกริบ  

 

กลับไปด้านบน

 

จ่ายตอนนี้หรือจ่ายทีหลัง

 

สำหรับโรงแรมบางแห่ง คุณอาจมีตัวเลือกว่าจะจ่ายทางออนไลน์ตอนนี้หรือจ่ายที่โรงแรมในภายหลัง หากคุณเลือกตัวเลือก 'จ่ายทางออนไลน์ตอนนี้' บริษัทของ AAE จะเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่แสดงอยู่ในบัตรเครดิตของคุณทันที หากคุณเลือก 'จ่ายที่โรงแรมในภายหลัง' โรงแรมจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามสกุลเงินท้องถิ่นในเวลาที่คุณเข้าพัก อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างเวลาที่ทำการจองและเวลาเข้าพัก ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณยังอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน คูปองของบริษัทของ AAE จะสามารถใช้ได้กับการจองแบบ "จ่ายทางออนไลน์ตอนนี้" เท่านั้น

 

เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

 

ในการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระ เรามีสิทธิที่จะปัดเศษจำนวนเงินขึ้น (เช่น 1 เซนต์ 2 เยน 3 รูปี) สำหรับแต่ละรายการเพื่อเผื่อไว้สำหรับผลต่างตามวิธีที่เราและซัพพลายเออร์ของเราจัดการกับการแปลงสกุลเงิน จำนวนเงินที่ปัดขึ้นจะไม่เกินกว่า 6 เซนต์สิงคโปร์

หากมีเครื่องมือแปลงสกุลเงินบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับ กล่าวคือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยโดยทั่วไปและควรใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีการยืนยันความถูกต้อง และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป สกุลเงินที่แสดงไว้ไม่ได้มีการปรับข้อมูลทุกวัน โปรดตรวจสอบวันที่ในคุณสมบัติของเครื่องมือแปลงสกุลเงินเพื่อดูวันที่มีการปรับสกุลเงินครั้งล่าสุด ข้อมูลที่แอพพลิเคชันนี้ให้ไว้จะเป็นข้อมูลที่เชื่อว่ามีความถูกต้อง แต่บริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ของเราไม่ได้รับรองหรือรับประกันถึงความถูกต้องดังกล่าว เมื่อมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทางการเงิน เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อยืนยันความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เราไม่อนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคลของคุณ และเราขอห้ามคุณโดยชัดแจ้งมิให้ขายต่อ แจกจ่ายต่อ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 

กลับไปด้านบน

 

การชำระเงินและค่าธรรมเนียม

 

 ในกรณีที่การชำระเงินของคุณได้ทำในเวลาที่มีการจอง บริษัทที่รับการชำระเงินดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจากบัตรการชำระเงินของคุณจะเป็น (1) Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd., 8 Marina Boulevard, #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 หรือสมาชิกรายอื่นของบริษัท AAE ในนามของการดำเนินธุรกิจในฐานะ AAE และผู้ให้บริการการเดินทาง หรือ (2) ผู้ให้บริการการเดินทางโดยตรง เมื่อ Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd. รับชำระเงินและเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณ กฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกรรมการชำระเงินนั้นจะเป็นกฎหมายของสิงคโปร์ คุณยอมรับว่าศาลสิงคโปร์จะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาและตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการชำระเงินกับ Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd. การชำระเงินสำหรับการจองรถเช่าจะชำระโดยตรงต่อผู้ให้บริการเดินทาง ไม่ใช่บริษัท AAE

ธนาคารและบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหลายแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมกับเจ้าของบัญชีในกรณีที่บริษัทผู้ออกบัตรและร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์ของบัตร (เช่น Visa, MasterCard, American Express)) ตั้งอยู่คนละประเทศกัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ จะกำหนดโดยธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ประมวลผลการทำธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น ผู้ออกบัตรอาจใช้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าบริการที่เรียกเก็บจากบัญชีของเจ้าของบัตร เมื่อมีการเรียกเก็บโดยผู้ออกบัตร โดยปกติ ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในรายการแยกต่างหากจากจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมบนใบแจ้งยอดบัตร ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่ระบุอยู่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในหน้าข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ทำบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

 

กลับไปด้านบน

 

เงื่อนไขสำหรับการใช้คูปองส่วนลด

รหัสส่วนลด ("คูปอง") อาจใช้กับการจองโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้า ไม่รวมถึงการจองห้องพักในโรงแรมที่ไม่ร่วมรายการซึ่งจะมีรายการพร้อมกับคูปองเฉพาะแต่ละรายการ โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองโดยเฉพาะ:

 1. คูปองนี้ถือเป็นคูปองส่วนตัวของคุณ และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนและหมดอายุเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว กรณีที่คูปองใช้สำหรับการจองโรงแรมเท่านั้น: คูปองนี้สามารถใช้กับการจองเฉพาะโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้า (ไม่ใช่การจองโรงแรมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เที่ยวบิน + โรงแรมหรือเที่ยวบิน + โรงแรม + รถ) ทางออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์นี้ คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น และไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองซึ่งชำระเงินที่จุดหมายปลายทางได้ 
 2. กรณีที่คูปองใช้สำหรับการจองแบบแพ็คเกจเท่านั้น: คูปองนี้สามารถใช้กับการจองแบบแพ็คเกจเที่ยวบิน + โรงแรมที่ทำทางออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์นี้ คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการจองแพ็คเกจแบบอื่นได้ (เช่น แพ็คเกจเที่ยวบิน + โรงแรม + รถ หรือแพ็คเกจที่เสนอโดยบุคคลภายนอก) และการจองเฉพาะโรงแรมอย่างเดียว หรือการจองเฉพาะเที่ยวบินอย่างเดียว คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น และไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองซึ่งชำระเงินที่จุดหมายปลายทางได้
 3. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองโดยเฉพาะ คูปองนี้ ไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองโรงแรมซึ่งไม่ใช่โรงแรมที่เข้าร่วม “โรงแรมที่เข้าร่วม” หมายถึงโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งมีคำว่า “ราคาเอ็กซ์พีเดีย” กำกับไว้ ซึ่งไม่อยู่ในรายการยกเว้นที่ [https://thailand.airasiago.com/p/corporate/coupon-exclude-hotels] (”รายการยกเว้น”) และโรงแรมซึ่งได้รับการชำระเงินในเวลาที่มีการจองกับเอ็กซ์พีเดีย รายการยกเว้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นระยะ ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. หากคุณมียอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในคูปอง คูปองนี้จะให้ส่วนลด จากราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องก่อนการบวกภาษี อัตราภาษีที่ประเมิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปแลกใช้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
 6. คูปองนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะในระยะเวลาการแลกใช้และสำหรับการเดินทางในระหว่างระยะเวลาการเดินทางเมื่อทำการจองบนเว็บไซต์ เท่านั้น และไม่ใช่บนไซต์อื่นของเอ็กซ์พีเดีย
 7. ข้อตกลงและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้อย่างสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง
 8. คูปองหนึ่งใบสามารถใช้ได้ต่อการทำรายการหนึ่งรายการเท่านั้น ในการจองห้องพักหลายห้อง คูปองจะมีผลใช้เฉพาะกับห้องที่มีราคาต่ำสุดในการทำรายการ
 9. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้หรือใช้ร่วมกับ คูปอง โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ได้
 10. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการจองใด ๆ ที่กระทำก่อนหน้านี้ได้ คูปองนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถขอคืนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งจะไม่มีมูลค่าคงเหลือและไม่มีการออกเครดิตให้ หากราคาที่ซื้อมีจำนวนน้อยกว่าส่วนลดที่ออกให้  คูปองนี้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แม้แต่ในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง
 11. คูปองนี้จะตกเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายได้ห้ามไว้ และจะสามารถนำไปใช้ได้โดยผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายใน [ประเทศไทย] ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 12. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทเอ็กซ์พีเดียหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่ค้าของโปรแกรมพันธมิตรตัวแทนท่องเที่ยว
 13. ห้ามใช้คูปองอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง โดยจะส่งผลให้คูปองถือเป็นโมฆะและอาจถือเป็นการฉ้อโกง
 14. คูปองนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้คูปองที่ได้รับผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาตมีการตัดทอนปรับเปลี่ยนทำสำเนาปลอมแปลงทำให้เสียหายบงการหรือก้าวก่ายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามถือว่าเป็นโมฆะ
 15. หาก AAE Travel Pte Ltd ทราบหรือมีเหตุให้ควรสงสัย (ตามความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของ AAE Travel Pte Ltd) ว่าลูกค้าได้ (ก) ฝ่าฝืนเงื่อนไขของคูปองเหล่านี้ (ข) ได้รับคูปองนี้จากช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต (ค) ใช้คูปองซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายต่อที่พักที่จองไว้ (ง) มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ หรือ (จ) กระทำการใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง AAE Travel Pte Ltd อาจใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการยกเลิกการจองทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้คูปองโดยไม่ต้องให้เหตุผลในการยกเลิก AAE Travel Pte Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมที่ยกเลิก ซึ่งรวมถึงการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้
 16. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คูปองนี้สามารถใช้ได้โดยลูกค้าที่ทำการจองโดยตรงบนเว็บไซต์เท่านั้น และไม่สามารถใช้ผ่านหรือโดยตัวแทนการท่องเที่ยวหรือคนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกได้
 17. AAE Travel Pte Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้คูปองหรือเพิกถอนคูปองเมื่อใดก็ได้ การตัดสินใจของ AAE Travel Pte Ltd ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สุด ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองนี้ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการรับรองของบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพนักงานของ AAE Travel Pte Ltd.
 18. คูปองนี้เสนอให้โดย AAE Travel Pte Ltd (เลขทะเบียนบริษัท 201113337M) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981

 

 

ใบแจ้งหนี้

 

เว็บไซต์นี้ได้ดำเนินการโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องในสิงคโปร์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนภาษีในเขตอำนาจศาลของท้องถิ่นของคุณ และจึงไม่ได้เรียกเก็บภาษีการทำธุรกรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจองการเดินทางของคุณ Expedia ไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินภาษีในเขตอำนาจศาลของท้องถิ่นของคุณได้

กลับไปด้านบน

 

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง

 

คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศ และจัดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณให้พร้อม เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า (เดินทางผ่าน ธุรกิจ ท่องเที่ยว และประเภทอื่นๆ) และเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าประเทศอื่นใด  บริษัทของ AAE ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทาง  เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อห้าม การแจ้งเตือน ประกาศ และข้อแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะจองการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ

หนังสือเดินทางและวีซ่า: คุณต้องปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลในเรื่องนี้ ข้อกำหนดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และคุณควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะทำการจองและออกเดินทาง เราจะไม่มีความรับผิดใดๆ หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าประเทศเนื่องจากข้อผิดพลาดของคุณในการถือหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสายการบิน หน่วยงาน หรือประเทศใดๆ รวมถึงประเทศที่คุณอาจเพียงแต่เดินทางผ่าน ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักทั้งหมดที่เครื่องบินลงจอดแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากเครื่องบินหรือสนามบินเลยก็ตาม

สุขภาพ: การฉีดวัคซีนที่แนะนำสำหรับการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับคำแนะนำการฉีดวัคซีนล่าสุดก่อนที่คุณจะออกเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำ รับยาที่แนะนำทั้งหมด และทำตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ

การประกันภัย:   เพื่อความคุ้มครองของคุณเอง คุณและสมาชิกในคณะเดินทางทั้งหมดของคุณจะต้องมีประกันภัยที่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการยกเลิกวันหยุดพักผ่อนของคุณ และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคุณหากคุณหรือสมาชิกในคณะเดินทางของคุณประสบอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยในระหว่างเดินทางกลับประเทศเดิม) สำหรับระยะเวลาทั้งหมดในวันหยุดพักผ่อนของคุณ   โปรดทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกันภัยที่คุณซื้อนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอกับความจำเป็นของคุณโดยเฉพาะ

โดยการเสนอการจองสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในจุดหมายปลายทางต่างประเทศใดๆ AAE ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนะนำหรือไม่มีความเสี่ยง และ AAE จะไม่รับผิดในค่าเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

 

กลับไปด้านบน

ข้อปฏิเสธความรับผิด

 

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด รวมถึงข้อผิดพลาดในการกำหนดราคา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทของ AAE และหุ้นส่วนของ AAE ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง และขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดจากข้อผิดพลาดใดๆ หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและคำอธิบายของโรงแรม การเดินทางโดยเครื่องบิน เรือ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป และอื่นๆนอกจากนี้ AAE ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองซึ่งเกิดขึ้นโดยมีราคาที่ไม่ถูกต้อง  ในกรณีนี้ หากทำได้ เราจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการจองของคุณไว้โดยใช้ราคาที่ถูกต้อง หรือเราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ AAE ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่จะให้บริการการท่องเที่ยวแก่คุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้ว่าคุณจะได้รับการยืนยันการจองแล้วก็ตาม

การให้คะแนนโรงแรมที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้จะมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และบริษัทของ AAE และหุ้นส่วนของ AAE ไม่ได้รับประกันความถูกต้องของการให้คะแนน  บริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับประกันถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ  บริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

บริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม และการมีหรือการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถือเป็นการสนับสนุนหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยบริษัทของ AAE หรือหุ้นส่วนของ AAE   ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดได้จัดไว้ให้ 'ตามที่เป็น' โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด  บริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ หรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากบริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวได้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย  บริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดในเรื่องความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การปฏิบัติตามคำอธิบายใดๆ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด รวมถึงเรื่องที่เว็บไซต์นี้จะปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก 

สายการบิน โรงแรม และซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่จัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้คือผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทของ AAE หรือหุ้นส่วนของ AAE   บริษัทของ AAE และหุ้นส่วนของ AAE จะไม่ต้องรับผิดจากการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ใดๆ ดังกล่าว หรือจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากกรณีเหล่านี้ บริษัท AAE ไม่รับผิดชอบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดจากบริการใดๆ ในการทำให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงต้นทุนในการย้ายที่ใหม่ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ บริษัทของ AAE และหุ้นส่วนของ AAE ไม่มีความรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกินจำนวนที่มี การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบุคคลดังกล่าว และบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการดำเนินการของรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการที่เราเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณอาศัยความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง แสดง หรือใช้เว็บไซต์นี้) ไม่ว่าจะมีที่มาจากทฤษฎีความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเด็ดขาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ และแม้ว่าบริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้นก็ตาม หากบริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวถูกตัดสินให้ต้องรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับเหตุที่เกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของบริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินกว่า (ก) ค่าบริการที่คุณได้จ่ายให้กับบริษัทของ AAE โดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (US$100.00) หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน

ข้อจำกัดความรับผิดจะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปและมีผลใช้บังคับ แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาแบบจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตัดสินว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยาก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว

 

กลับไปด้านบน

 

การชดใช้

 

คุณตกลงที่จะต่อสู้และชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลเหล่านี้จากการเรียกร้องสิทธิ มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ โทษปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าธรรมเนียมทางบัญชีตามสมควร ที่ยกขึ้นกล่าวอ้างโดย:

 

 1. คุณหรือในนามของคุณที่เกินกว่าความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 2. โดยบุคคลภายนอกโดยเป็นผลมาจาก:
 3. การที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้
 4. การที่คุณละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ
 5. การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

 

กลับไปด้านบน

 

รีวิว ความคิดเห็น ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งมา

 

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ โปรดทราบว่าการส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์นี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงบทวิจารณ์ ภาพถ่าย วิดีโอ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือเนื้อหาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับโรงแรมซึ่งมีอยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาใดๆ ก็ตาม (เรียกรวมกันว่าเนื้อหาที่ส่งมา) หมายความว่าคุณอนุญาตให้ AAE รวมทั้งบริษัทในเครือ (ซึ่งหมายถึงนิติบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หุ้นส่วนหรืออื่นๆ) ที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย AAE หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ AAE ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม นิติบุคคลจะถือว่า “ควบคุม” นิติบุคคลอื่นก็ต่อเมื่อได้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) ขึ้นไปในนิติบุคคลดังกล่าวหรือมีอำนาจควบคุมการจัดการในนิติบุคคลดังกล่าว) (เรียกรวมกันว่า "บริษัทของ AAE") และหุ้นส่วนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ใช้แบรนด์ร่วมกัน และ/หรือเชื่อมโยงกันซึ่งเราจัดให้มีลิงก์ เนื้อหา หรือบริการผ่านหุ้นส่วนดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "หุ้นส่วนของ AAE") ได้รับสิทธิที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดระยะเวลา สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้ช่วงสิทธิได้อย่างสมบูรณ์เพื่อ (ก) ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว และแสดงต่อสาธารณะและดำเนินการกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นขึ้นหลังจากนี้ และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทของ AAE อาจเลือกที่จะบอกที่มาของความเห็นหรือรีวิวของคุณ (ตัวอย่างเช่น การระบุชื่อและบ้านเกิดของคุณในรีวิวโรงแรมที่คุณส่ง) ตามดุลพินิจของเรา และเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวอาจนำไปใช้ร่วมกับพันธมิตรของเราที่เป็นซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ คุณให้สิทธิแก่บริษัทของ AAE ในการดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ละเมิดสิทธิของคุณหรือสิทธิของบริษัทของ AAE ในเนื้อหาที่ส่งโดยการละเมิดข้อตกลงนี้ คุณตกลงและยอมรับว่าเนื้อหาที่ส่งไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ คุณสละ "ธรรมสิทธิ" ใดๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (รวมถึงสิทธิในการได้รับการบ่งชี้ของผู้สร้างสรรค์หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน) ซึ่งอาจมีอยู่ในเนื้อหาที่คุณส่ง และตกลงว่าคุณจะไม่คัดค้านการที่เรา หุ้นส่วนของ AAE หรือหุ้นส่วนหรือผู้ได้รับอนุญาตใดๆ ของเราเผยแพร่ ใช้ ดัดแปลงแก้ไข ลบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่คุณส่ง เราจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดในเนื้อหาที่ส่งใดๆ ซึ่งคุณเป็นผู้โพสต์หรือส่ง เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์ความเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของเราโดยเด็ดขาดในการพิจารณาว่าความเห็นใดจะได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ให้เรา

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อความของเนื้อหาที่คุณส่งมาแต่เพียงผู้เดียว (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทวิจารณ์ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้) คุณจะต้องไม่โพสต์หรือส่งข้อความจากหรือไปยังเว็บไซต์นี้ หากเป็น (i) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร หรือข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิในชื่อเสียงและ/หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ (ii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ทางการค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอเงินทุน การโฆษณา หรือการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใดๆ) (iii) ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือฝ่าฝืนสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก และ (iv) ข้อความใดๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยพิจารณาจากผลประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้ คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจากค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการที่คุณโพสต์เนื้อหาลงเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่า AAE อาจใช้สิทธิของตน (เช่น ใช้ เผยแพร่ ลบ) กับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ หากคุณส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับโรงแรมเดียวกัน เฉพาะรายการล่าสุดที่คุณส่งเท่านั้นที่จะเข้าข่ายการนำไปใช้

ในบางครั้ง เราอาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เขียนรีวิวโรงแรม (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล และอื่นๆ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่รีวิวโรงแรมจะต้องเป็นกลางและเที่ยงตรง สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวโรงแรมจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ

ในบางครั้ง AAE อาจเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เขียนรีวิว (กล่าวคือ คูปองส่วนลด/การเข้าร่วมการจับของรางวัล และอื่นๆ) เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่รีวิวจะต้องเป็นกลางและเที่ยงตรง สิ่งจูงใจเหล่านี้จะมีให้กับลูกค้าโดยไม่คำนึงว่ารีวิวโรงแรมจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ

ภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งมาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายของเราซึ่งมีให้อ่านได้ด้านล่างนี้ คุณตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท AAE ในกรณีที่มีความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องคดี และการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายของเรา

AAE ไม่เรียกร้องสิทธิในความเป็นเจ้าของ ความเกี่ยวข้องหรือการลงนามรับรองภาพถ่ายใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้ส่งมาผ่านเว็บไซต์ของเรา

นโยบายของ AAE เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิโดยบุคคลภายนอกว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่ง ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นเจ้าของจะสามารถดูได้ในหัวข้อ "หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ" และ "หนังสือคัดค้าน" ด้านล่าง

 

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่าย

 

ภาพถ่ายที่คุณส่งมาจะต้อง:

 1. อยู่ในหัวข้อที่กำหนด - ภาพถ่ายทุกภาพต้องเกี่ยวข้องกับที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ หรือประสบการณ์การเดินทางทั่วไป
 2. ชุมชน/เหมาะสำหรับครอบครัว
  1. ห้ามส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ลามก อนาจาร ดูหมิ่น หยาบคาย น่ารังเกียจหรือเป็นการสบประมาท
  2. ห้ามส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ก็ตาม
  3. ห้ามส่งภาพถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น (หรือความยินยอมของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 16 ปี)
  4. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ
 3. ต้นฉบับ – ท่านสามารถส่งเฉพาะภาพถ่ายของท่านได้เท่านั้น ห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายจากแหล่งที่มาอื่นใดก็ตาม (ภาพถ่ายที่เป็นของส่วนบุคคลหรือภาพถ่ายเพื่อการค้า)  ห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ของบุคคลภายนอก
 4. ไม่ใช่เพื่อการค้า – ห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายที่มีโลโก้ แบรนด์ เนื้อหาส่งเสริมการขาย หรือเนื้อหาอื่นใดก็ตามที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้า
 5. ไม่ใช่ไฟล์ที่เป็นอันตราย – ห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายที่มีไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งมีเจตนาหรือสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และระบบของ AAE และ/หรือผู้ที่ใช้งาน

 

กลับไปด้านบน

 

การเชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

 

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก AAE ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวจะให้ไว้เพื่อการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) จะปราศจากรายการอย่างเช่นไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ข้อบกพร่อง และรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย การที่เราใส่ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้น หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์

 

กลับไปด้านบน

 

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์นี้

 

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บริษัทของ AAE จัดไว้เพื่อให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") หรือผ่านร้านค้าแอพพลิเคชันมือถือของคุณ รวมถึงแอพพลิเคชันมือถือของ AirAsiaGo (“แอพพลิเคชันมือถือ”) จะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์ของเรา การใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ หากมี ซึ่งจะมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ") คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิรวมอยู่ด้วย เว้นแต่คุณจะได้ตกลงตามข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิเสียก่อน สำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เราให้คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัด เป็นการเฉพาะตัว ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชันมือถือ เพื่อเข้าดูและใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่จัดไว้ให้ภายในแอพพลิเคชันมือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและความพร้อมในการจัดหาบริการด้านการเดินทาง) โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัส HTML และตัวควบคุม Active X ทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จะเป็นของบริษัทของ AAE หุ้นส่วนของ AAE และ/หรือซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ของเราและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อซึ่งซอฟต์แวร์จะเป็นที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และอาจทำให้เกิดโทษทางแพ่งและอาญาที่รุนแรง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว การทำสำเนาหรือการทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือพื้นที่อื่นใดเพื่อการทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อเพิ่มเติมจะเป็นที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้ง หากมีการรับประกัน ซอฟต์แวร์นี้จะมีการรับประกันเฉพาะที่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น

อุปกรณ์มือถือของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แอพพลิเคชันมือถือทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บกับคุณจากการที่แอพพลิเคชันมือถือมีการส่งและรับข้อมูล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน (Data Roaming)) ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แอพพลิเคชันมือถือจะโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ รวมถึงวิธีที่คุณใช้แอพพลิเคชันมือถือ เนื้อหาใดที่คุณเข้าถึง และข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคซึ่งแอพพลิเคชันอาจพบเจอในขณะที่กำลังมีการใช้แอพพลิเคชัน  โดยการใช้แอพพลิเคชันมือถือ เท่ากับคุณยอมรับ ตกลง และยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ

 

กลับไปด้านบน

 

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

 

เว้นแต่เราจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ การออกแบบ ข้อความ ภาพกราฟิก รูปภาพ ข้อมูล สถิติ ซอฟต์แวร์ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่นๆ ตลอดจนการเลือกสรรและการจัดเรียงของสิ่งเหล่านี้จะเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทของ AAE หรือผู้ให้อนุญาตหรือผู้ใช้ของเรา และจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของสิงคโปร์และ/หรือระหว่างประเทศ
 
หากคุณทราบถึงการละเมิดสิทธิในแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ trademarks@aaetravel.com เราจะดำเนินการกับข้อความที่แจ้งการละเมิดแบรนด์ตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น

 

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ

 

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เราจัดไว้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) อาจส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบ (ทางอีเมลที่ trademarks@aaetravel.com) ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  โปรดทราบว่าทางเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณหากคำร้องเรียนนั้นไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การเขียนข้อความเท็จในหนังสือแจ้งอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น   

 

 1. การระบุอย่างชัดเจนถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด 
 2. การระบุอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบนเว็บไซต์ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางออนไลน์ของเนื้อหานั้น เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดหรือการระบุลักษณะที่มีการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ ตามที่ได้กล่าวหาเรา 
 3. ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 
 4. หากคุณกำลังดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวรายนั้น
 5. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
 6. ข้อความที่ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวสำหรับลิขสิทธิ์ในงานที่ระบุข้างต้น
 7. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย และเป็นการคัดลอกงานอันมีลิขสิทธิ์โดยละเมิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 8. ข้อความที่ระบุว่าคุณต้องการให้เราเอาเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิออกหรือปิดการเข้าใช้งานเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว
 9. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในการแจ้งมีความถูกต้องแม่นยำ
 10. ข้อความที่ระบุว่าคุณยื่นเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลในประเทศสิงคโปร์เพื่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาที่มีการแจ้งให้ทราบ
 11. ลายมือชื่อของคุณ 

 

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ควรส่งถึงเราตามที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้

 

AAE Travel Pte. Ltd.

38 Beach Road

#09-12, South Beach Tower

Singapore 189787

ที่อยู่อีเมล: trademarks@aaetravel.com

เรียน: หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 

หนังสือคัดค้าน

 

หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ถูกถอดออก เราจะดำเนินการขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบภายในเวลาที่เหมาะสม และส่งสำเนาการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการให้แก่คุณ  ในการตอบสนอง คุณอาจยื่นหนังสือคัดค้านทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ปกติที่ระบุรายการที่แสดงไว้ทางด้านล่าง  คุณอาจต้องการหาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่ดำเนินการดังกล่าว  การเขียนข้อความเท็จในหนังสือแจ้งอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 63) และ/หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในหนังสือคัดค้านของคุณ

 

 1. การระบุเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน และตำแหน่งที่ตั้งที่เนื้อหานั้นปรากฎบนเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกเอาออกหรือปิดใช้งาน โปรดระบุที่อยู่ URL ด้วยหากทำได้
 2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. หากคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ระบุที่อยู่ของคุณสำหรับบริการในประเทศสิงคโปร์
 4. ข้อความที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกเอาออก หรือการเข้าใช้งานเนื้อหานั้นถูกปิดใช้งาน เนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง หรือว่าเนื้อหานั้นไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด 
 5. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งมีความถูกต้องแม่นยำ
 6. ข้อความที่ระบุว่าคุณยื่นเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลในประเทศสิงคโปร์เพื่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกเอาออกหรือถูกปิดใช้งาน และการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาและเนื้อหาของหนังสือคัดค้าน
 7. ลายมือชื่อของคุณ

 

ส่งข้อความที่เขียนขึ้นไปยังที่อยู่หรืออีเมลดังต่อไปนี้

 

AAE Travel Pte. Ltd.

38 Beach Road

#09-12, South Beach Tower

Singapore 189787


ที่อยู่อีเมล: trademarks@aaetravel.com


ถึง: หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

กลับไปด้านบน

ข้อความแสดงสิทธิบัตร

 

สิทธิบัตรที่บริษัทของ AAE เป็นเจ้าของอาจนำมาใช้กับเว็บไซต์นี้ รวมทั้งคุณสมบัติและบริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์  ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้จะดำเนินการภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของสิทธิบัตรหนึ่งหรือหลายฉบับ   สิทธิบัตรอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร  

 

กลับไปด้านบน

MAP TERMS

 

การที่คุณใช้แผนที่ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของ Google และเงื่อนไขการใช้งานของ Microsoft รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Google และ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดคลิกที่นี่หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม:

 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement;

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx;

http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html;

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html;

http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html;

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

 

ลิขสิทธิ์ในข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของ OpenStreetMap ที่ใช้ในการทำแผนที่เป็นของผู้สนับสนุน OpenStreetMap และมีอยู่ภายใต้ Open Database License (ODbL)

 

บททั่วไป

 

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ คุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในสิงคโปร์ สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตให้มีการใช้เว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อกำหนดทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงย่อหน้านี้

คุณยอมรับว่าคุณและบริษัทของ AAE ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน หรือการจ้างงานอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้

การที่เราปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ที่จะจำกัดสิทธิของเราในการปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เราจัดไว้ให้หรือรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าวนี้ เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คุณตกลงว่าคุณจะยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือประเด็นฟ้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ภายในสอง (2) ปีนับจากวันที่การเรียกร้องสิทธิหรือการฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นหรืองอกเงยขึ้น มิฉะนั้นแล้วการเรียกร้องสิทธิหรือการฟ้องดังกล่าวจะถูกละทิ้งโดยไม่สามารถเพิกถอนได้

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าไม่มีผล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความมีผล ความชอบด้วยกฎหมาย และความสามารถในการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือด้อยลงแต่อย่างใด การที่เราไม่สามารถหรือเกิดความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามไม่ได้เป็นการสละสิทธิของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้ในอนาคต

ข้อตกลงนี้ (และข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายอื่นใดที่กล่าวถึงในที่นี้) จะก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ AAE เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริการของเรา และการติดต่อธุรกิจและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา และจะมีผลบังคับใช้เหนือการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา ข้อตกลงนี้ในรูปแบบที่เป็นฉบับพิมพ์และหนังสือแจ้งใดๆ ก็ตามที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาใช้ได้ในกระบวนการทางศาลหรือการบริหารราชการอื่นๆ โดยนำมาใช้ในขอบเขตที่เท่ากันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำและคงไว้ในรูปของฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ตอนแรก

ชื่อสมมติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ตั้งใจให้แสดงถึงตัวบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่จริง

คุณไม่สามารถโอน ถ่ายโอน หรือมอบหมายสิทธิ หน้าที่ หรือข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ได้

นอกเหนือจากลูกค้าและ AAE แล้ว ไม่มีบุคคลอื่นใดอีกที่มีสิทธิใดๆ ภายใต้มาตรา 53B ของกฎหมายสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) [Contracts (Rights of Third Parties) Act] ของประเทศสิงคโปร์ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทของ AAE และหุ้นส่วนของ AAE จะมีสิทธิในการบังคับใช้ข้อปฏิเสธและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ 

ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ในที่นี้โดยชัดแจ้ง

ข้อตกลงการใช้งานนี้ร่างขึ้นและได้รับการตีความเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลข้อตกลงการใช้งานมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลขัดกัน ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่า

 

กลับไปด้านบน

 

ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง

 

AAE Travel Pte. Ltd.

(เลขทะเบียนบริษัท: 201113337M)

38 Beach Tower

#09-12 South Beach Tower

Singapore 189787

 

ใบอนุญาตตัวแทนท่องเที่ยวของสิงคโปร์เลขที่ 02420

 

ความช่วยเหลือสำหรับบริการ

 

หากต้องการได้รับคำตอบสำหรับข้อสงสัยของคุณอย่างฉับไว หรือต้องการทราบวิธีการติดต่อเรา โปรดเข้าไปที่ ศูนย์บริการลูกค้า

©2018 AirAsiaGo Holiday Sdn Bhd/Air Asia Berhad/AAE Travel Pte. Ltd./Expedia, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

 


 

กลับไปด้านบนสุด