AirAsiaGo. Personal Data Protection Policy | Thailand.Airasiago.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย AAE Travel Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนสัญชาติสิงคโปร์และกิจการร่วมค้าระหว่าง Expedia, Inc. กับ Air Asia Berhad AAE Travel Pte. Ltd. เข้าใจดีว่าการจองทางออนไลน์จะต้องอาศัยความไว้วางใจจากคุณเป็นอย่างมาก เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจนี้เป็นอย่างสูง และถือเป็นภารกิจลำดับต้นๆ ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ของเรามีขึ้นเพื่อการใช้โดยบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คำว่า “เรา” “ของเรา” และ “AAE” จะหมายถึง AAE Travel Pte. Ltd. รวมทั้งบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ AAE Travel Pte. Ltd. (เรียกรวมกันว่า “บริษัทของ AAE”) บริษัทในเครือของ AAE จะหมายถึงนิติบุคคลใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หุ้นส่วน หรืออื่นๆ) ที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ AAE ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นิติบุคคลจะถือว่า “ควบคุม” นิติบุคคลอื่นก็ต่อเมื่อได้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนห้าสิบ (50%) เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในนิติบุคคลดังกล่าวหรือมีอำนาจควบคุมการจัดการในนิติบุคคลดังกล่าว) คำว่า “คุณ” หมายถึงลูกค้าที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือทำการจองผ่านเราบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

 • ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ
 • เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
 • เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร
 • คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างไร
 • ตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ
 • คุกกี้และเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ
 • การแสดงโฆษณาที่มีการปรับแต่ง/ตัวเลือกของคุณ
 • การใช้โทรศัพท์มือถือและแอพบนแท็บเล็ตของเรา (“แอพบนมือถือ”)
 • เราคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร
 • ลิงก์จากภายนอก
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

บททั่วไป เราจะได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ของเราหรือให้ไว้กับเราด้วยวิธีอื่นใด โดยรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณได้ ("ข้อมูลส่วนตัว") ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล รวมทั้งหมายเลขโทรสารของคุณ และหากคุณทำการจองผ่านเว็บไซต์ของเรา ก็จะรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตด้วย (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และวันหมดอายุ) เรายังอาจร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกห้องพักโรงแรม การสะสมแต้ม โปรแกรมสะสมไมล์ และ/หรือข้อมูลโปรแกรมการเช่ารถยนต์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเราได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณเป็นข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ กรอกโปรไฟล์ของผู้เดินทาง เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขาย สอบถามเรา หรือทำธุรกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลผู้ร่วมเดินทาง เมื่อคุณทำการจองให้กับผู้อื่นผ่านเว็บไซต์นี้ เราจะร้องขอข้อมูลส่วนตัวและตัวเลือกการเดินทางเกี่ยวกับบุคคลนั้น คุณจะต้องได้รับความยินยอมของผู้อื่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นที่ว่านั้นรับรู้ เข้าใจ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวและตัวเลือกการเดินทางของบุคคลนั้นกับเรา เนื่องจากการเข้าถึงใดๆ เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลดังกล่าวจะทำได้ผ่านทางบัญชีของคุณเท่านั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองเท่านั้น

ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่นๆ เรายังอาจขอรับทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณเป็นครั้งคราวจากบริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ และใส่รวมเข้าไว้กับข้อมูลบัญชีของเรา ตัวอย่างข้อมูลที่เราอาจได้รับจะรวมถึงข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับการจัดส่งและที่อยู่ ประวัติการซื้อ และข้อมูลกลุ่มประชากร

การติดตามการโทรศัพท์ การสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อคุณโทรติดต่อหรือรับสายจากฝ่ายบริการลูกค้าของเราอาจได้รับการบันทึกหรือติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรมบุคลากร การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์จะดำเนินต่อไปตราบใดที่ยังมีความจำเป็นตามสมควรและจะถูกลบในภายหลัง ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ได้รับจากคุณในระหว่างการสนทนาจะได้รับการจัดการตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว AAE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. ตอบข้อสงสัยและดำเนินการตามคำขอของคุณ และติดต่อคุณสำหรับการบริการลูกค้า หากจำเป็น
 2. วัดประเมินความสนใจในผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งทำการปรับปรุง
 3. ปรับประสบการณ์การใช้เว็บไซต์นี้ตามความต้องการของคุณ
 4. จัดการการดำเนินงานด้านบริหารและธุรกิจของ AAE และปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติภายในบริษัท
 5. อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ซึ่งอาจขยายรวมไปถึงการควบกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายทรัพย์สิน) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใดๆ ของ AAE
 6. นำไปเข้าคู่กับข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เก็บไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้
 7. ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและจัดการกับคำขอและการสอบถาม
 8. ป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนการกระทำความผิดทางอาญา ตอบข้อซักถามจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 9. ติดตามหรือบันทึกการโทรศัพท์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่พบกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ การฝึกอบรมพนักงาน การประเมินผลการทำงาน และการตรวจสอบยืนยันตัวตน
 10. จัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 11. วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับคำแนะนำทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาท)
 12. ดำเนินการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท การเรียกเก็บเงิน หรือการฉ้อโกง และป้องกันกิจกรรมซึ่งอาจเป็นที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย
 13. ปฏิบัติตามหรือดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางใดๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีผลบังคับใช้กับ AAE (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบข้อร้องเรียนด้านกฎระเบียบ การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการสอบบัญชี การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และการสืบสวน)
 14. บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานของเรา และตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นกับคุณในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล
 15. อำนวยความสะดวกและดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทาง รวมถึงการจัดให้คุณได้รับการยืนยันการเดินทาง และการแจ้งและอัพเดทการเดินทาง
 16. อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานแต่ละวันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการบัญชีของคุณ การเรียกเก็บเงิน การบริการลูกค้า การตรวจสอบยืนยันลูกค้า การสนับสนุนทางเทคนิค การดูแลรักษาเครือข่าย และการแก้ไขปัญหา)
 17. จัดการและเข้าทำข้อตกลงระดับบริการของเรากับคุณ
 18. ประมวลผลคำสั่งการชำระเงิน การหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร และ/หรือวงเงินสินเชื่อที่คุณร้องขอ
 19. การบังคับใช้หน้าที่ในการชำระเงินคืน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกเก็บหนี้ การยื่นข้อเรียกร้อง และการเรียกคืนการชำระเงินจากการสูญเสียที่เกิดจากหุ้นส่วนบริการ)
 20. ระงับข้อพิพาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือแก้ไขปัญหา
 21. จัดการและประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยและการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
 22. จัดทำรายงานภายในบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานเพื่อการจัดการ)
 23. ประมวลผลการจ่ายค่าธรรมเนียมการแนะนำและค่าคอมมิชชั่นให้กับหุ้นส่วนภายนอกของเรา
 24. จัดการเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม การคืนเงิน และการสละสิทธิ์
 25. วิเคราะห์การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางของเรา เพื่อช่วยเราในการปรับปรุง ตรวจสอบ พัฒนา และจัดการกับผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางที่เสนอให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
 26. วัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ระบุไว้ข้างต้นตามสมควร

นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต

 1. AAE ยังอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของ AAE” ดังต่อไปนี้ :
  1. การวิเคราะห์และติดตาม รวมถึงอำนวยความสะดวกในการขายข้อมูลเชิงวิเคราะห์
  2. ทำการวิจัยและสำรวจตลาดเพื่อทำให้เราสามารถเข้าใจและบ่งชี้ได้ถึงสถานที่ตั้ง ความต้องการ และกลุ่มประชากรของลูกค้าในการจัดทำข้อเสนอพิเศษและโปรแกรมการตลาดให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางของ AAE และปรับปรุงการให้บริการของเราและประสบการณ์ลูกค้าของคุณที่จุดสัมผัสบริการของเรา
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางเพิ่มเติม ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับคุณ รวมถึงข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การสะสมแต้ม และโปรแกรมการแจกรางวัลจาก AAE
 1. นำข้อมูลส่วนตัวไปเข้าคู่กับข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และจากแหล่งที่มาอื่นๆ (รวมถึงบุคคลภายนอก) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหา การทำการตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางโดย AAE
 2. ควบคุมการจัดทำและการจัดการสำหรับการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางของ AAE
 3. จัดให้มีการประกวด การแข่งขัน และแคมเปญการตลาด รวมทั้งปรับประสบการณ์ที่จุดสัมผัสบริการของ AAE ให้เข้ากับตัวคุณ
 • ให้รางวัลคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแจกรางวัลและการยกยองชมเชยใดๆ ซึ่งคุณเลือกที่จะเข้าร่วม
 • สื่อสารให้คุณทราบถึงโฆษณาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทาง ข้อเสนอพิเศษ และรางวัลของเรา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งลูกค้าของเราโดยทั่วไป หรือตามที่เราได้ระบุไว้ว่าอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายสินค้าที่ 'ดีกว่า' หรือ 'แพงกว่า' (Upselling) และการเสนอขายสินค้าที่ 'เกี่ยวข้อง' กับสินค้านั้นๆ (Cross Selling))
 1. จัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และ
 2. วัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ระบุไว้ข้างต้นตามสมควร

นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เป็นบุคคลภายนอกโดยเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและบริการที่เสนอโดย AAE เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของ AAE หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูด้านล่าง 

 1. AAE ยังอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของหุ้นส่วนที่เลือกไว้ ดังต่อไปนี้
  1. ทำการวิจัยและสำรวจตลาดเพื่อทำให้เราสามารถเข้าใจและบ่งชี้ได้ถึงสถานที่ตั้ง ความต้องการ และกลุ่มประชากรของลูกค้าในการจัดทำข้อเสนอพิเศษและโปรแกรมการตลาดกับหุ้นส่วนที่เราเลือกไว้
  2. (นำข้อมูลส่วนตัวไปเข้าคู่กับข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และจากแหล่งที่มาอื่นๆ (รวมถึงบุคคลภายนอก) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหา การทำการตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงโปรโมชั่น การสะสมแต้ม และโปรแกรมการแจกรางวัล) โดยหุ้นส่วนที่เราเลือกไว้
 • ควบคุมการจัดทำและการจัดการสำหรับการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยหุ้นส่วนที่เราเลือกไว้
 1. จัดให้มีการประกวด การแข่งขัน และแคมเปญการตลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยหุ้นส่วนที่เราเลือกไว้
 2. นำข้อความแจ้งข้อมูล การรับสมาชิกใหม่ และข้อความแจ้งอื่นๆ ซึ่งแจ้งโดยหุ้นส่วนที่เราเลือกไว้ไปส่งให้กับคุณ
 3. สื่อสารให้คุณทราบถึงโฆษณาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ และรางวัลซึ่งเสนอโดยหุ้นส่วนที่เราเลือกไว้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งลูกค้าของเราโดยทั่วไป หรือตามที่เราหรือหุ้นส่วนที่เราเลือกไว้ได้ระบุไว้ว่าอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายสินค้าที่ 'ดีกว่า' หรือ 'แพงกว่า' (Upselling) และการเสนอขายสินค้าที่ 'เกี่ยวข้อง' กับสินค้านั้นๆ (Cross Selling)) และ
 • วัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ระบุไว้ข้างต้นตามสมควร

 

 

ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทของ AAE

การสื่อสารทางอีเมล เราต้องการให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย วิธีหนึ่งที่เราทำเช่นนี้ก็คือการส่งข้อความอีเมลให้กับคุณซึ่งมีข้อมูลในเรื่องความสนใจเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาเที่ยวบินไปนิวยอร์กบนเว็บไซต์ของเรา และได้บันทึกแผนการเดินทางของคุณไว้หรือยังไม่ได้จองการเดินทางของคุณ เราก็อาจส่งข้อความอีเมลให้กับคุณเพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณที่บันทึกไว้หรือค่าโดยสารเครื่องบินไปนิวยอร์กในราคาพิเศษ ในทำนองเดียวกัน หากคุณได้รับอีเมลจากเราเกี่ยวกับการเดินทางไปนิวยอร์กและแสดงความสนใจสำหรับโรงแรมในนิวยอร์กโดยการคลิกยืนยันบนลิงก์ในอีเมลเกี่ยวกับโรงแรมในนิวยอร์ก คุณก็อาจได้รับอีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับโรงแรมในนิวยอร์กหรือข้อมูลจุดหมายปลายทางอื่นๆ เราเชื่อว่าข้อความอีเมลเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณในเรื่องข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าคุณจะมีโอกาสในการเลือกที่จะไม่รับข้อความอีเมลเหล่านี้ในอีเมลใดๆ ดังกล่าวที่เราส่ง

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร

AAE จะใช้มาตรการตามสมควรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) ต่อบุคคลต่อไปนี้

 • ซัพพลายเออร์เช่น โรงแรม สายการบิน บริษัทรถเช่า บริษัทประกันภัย และผู้ให้บริการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำการจองการเดินทางของคุณ บริการทั้งหมดที่ให้โดยซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกก็จะมีการอธิบายไว้เช่นนั้นผ่านเว็บไซต์นี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการการเดินทางที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าซัพพลายเออร์เหล่านี้ยังอาจติดต่อคุณแยกต่างหากตามที่จำเป็นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ อำนวยความสะดวกในการจองการเดินทางของคุณ หรือตอบกลับรีวิวที่คุณอาจส่ง
 • ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการหรือการดำเนินการต่างๆ ในนามของเรา รวมถึงธนาคาร การประมวลผลบัตรเครดิต การวิเคราะห์ธุรกิจ การบริการลูกค้า การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การแจกแบบสำรวจหรือโปรแกรมชิงโชค และการป้องกันการฉ้อโกง เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการเนื้อหา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดให้มีเนื้อหาหรือให้บริการ หรือเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างกัน ความสามารถในการปฏิบัติการระหว่างกัน การปฏิบัติการของระบบ รวมทั้งการดูแลรักษาและการเรียกเก็บเงินระหว่างผู้ให้บริการ เรายังอาจอนุญาตให้ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลในนามของเรา รวมถึงตามที่จำเป็นในการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการจัดทำโฆษณาออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของคุณ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการทำหน้าที่ของตนได้เท่านั้น และจะไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งเราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงิน บริการบัตรเครดิต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ตลอดจนร้านค้าและผู้ค้าปลีกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ คุณสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่มีบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ร้องขอเนื่องจากชื่อของบุคคลเหล่านั้นจะปรากฏอยู่กับชื่อของเรา หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนรับบริการที่เสนอให้ร่วมกันซึ่งมีไว้ให้เลือกเพิ่มเติม เราก็อาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ กับหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าวเพื่อที่หุ้นส่วนเหล่านั้นจะได้สามารถติดต่อคุณได้โดยตรงทางอีเมลหรือไปรษณีย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งคุณได้ลงทะเบียนที่จะรับไว้ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจมีข้อมูลติดต่อของคุณอยู่ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการการเดินทางที่คุณได้ร้องขอ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้
 • เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website)หากคุณเข้ามายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่น เราก็อาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณกับเว็บไซต์ดังกล่าวที่คุณเข้าถึงก่อนหน้านั้น เพื่อที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะได้สามารถติดต่อคุณได้โดยตรงทางอีเมลหรือไปรษณีย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์นั้น เราไม่ได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการที่เว็บไซต์ดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราขอแนะนำให้คุณตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดๆ ที่พาคุณมายังเว็บไซต์นี้
 • บริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทของเราหากได้รับความยินยอมล่วงหน้าโดยเฉพาะเจาะจงจากคุณ เราก็อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือของเราในภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางและพนักงานของบริษัทในเครือนั้นๆ การแบ่งปันข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ กล่าวคือ ให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทางซึ่งอาจอยู่ในความสนใจของคุณ จัดการกับคำถามและคำขอของคุณเกี่ยวกับบัญชีลูกค้าของคุณ การสมัครสมาชิกและการจัดการเรียกเก็บเงินกับเรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการการเดินทางของเรา เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน ติดตั้ง ดูแลรักษา และใช้งานระบบและ/หรือบริการของเรา เท่าที่บริษัทในเครือของเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ บริษัทในเครือจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อย่างน้อยที่สุดก็เข้มงวดเท่ากับแนวปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • บริษัทที่ให้บริการกับบริษัทของ AAEเช่น การประกันภัย การสอบบัญชี บริการทางกฎหมายหรือการให้คำปรึกษา รวมทั้งตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการดำเนินงานกับ AAE เช่น บริการขนส่ง โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การจ่ายเงิน การพิมพ์ การเรียกเก็บเงิน บัญชีเงินเดือน การประมวลผล บริการด้านเทคนิค การฝึกอบรม การวิจัยตลาด การบริการลูกค้า การรักษาความปลอดภัย หรือบริการอื่นๆ
 • บุคคลอื่นๆรวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้รับโอน (ไม่ว่าจะเป็นแล้วหรือมุ่งหวังที่จะให้เป็น) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ซึ่งอาจขยายรวมไปถึงการควบกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายทรัพย์สิน) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใดๆ ของ AAE และบุคคลอื่นใดซึ่งคุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย

นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณในกรณีต่อไปนี้

 • ในกรณีที่กฎหมายในพื้นที่หรือกฎหมายต่างประเทศกำหนดไว้ด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือกระบวนการทางกฎหมาย
 • เมื่อเราเชื่อว่าเป็นการเหมาะสมที่จะสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายซึ่งครอบคลุมทั้งการสืบสวนในพื้นที่และต่างประเทศ และเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทของ AAE เว็บไซต์ของบริษัทเหล่านั้น หรือผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานของเราและข้อตกลงอื่นๆ
 • ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับองค์กร เช่น การขายบริษัทสาขาหรือแผนก การควบกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สิน หรือในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นของการชำระบัญชีบริษัทที่จะเลิกกิจการ

และเรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อกับบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โฆษณาและนักลงทุน ตัวอย่างเช่น เราอาจบอกให้ผู้โฆษณาของเราทราบถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรือโรงแรมและจุดหมายปลายทางสำหรับวันหยุดซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด ข้อมูลนี้ไม่ได้มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ อยู่และจะนำไปใช้เพื่อจัดทำเนื้อหาและบริการที่เราหวังว่าคุณจะให้ความสนใจ และเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข และอัพเดทข้อมูลติดต่อของคุณได้โดยเข้าไปที่หน้า 'โปรไฟล์ของฉัน' บนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้โดยติดต่อเราไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าหลังจากที่คุณปิดบัญชีแล้ว หากเราไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป คุณก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดบัญชีใหม่เมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ โปรดทราบด้วยว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ รวมทั้งความสมบูรณ์ของการเก็บรักษาบันทึกเป็นช่วงระยะเวลาใดๆ ซึ่งเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยหลังจากนั้น ข้อมูลที่เราอาจเก็บรักษาจะรวมถึงข้อมูลการทำบัญชี ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี และข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือข้อมูลซึ่งจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

หากคุณไม่ได้มีบัญชีกับเราหรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในบัญชีของคุณ คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณโดยอีเมลมาหาเราไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง

ตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณทำการจองสำหรับการจองการเดินทางกับเรา หรือเลือกที่จะเข้าถึงบริการบางอย่างที่เราจัดไว้ให้ ข้อมูลที่เราร้องขอและจำเป็นต้องระบุจะมีการทำเครื่องหมายดอกจันสีแดงไว้ข้างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอดังกล่าวกับเราก็ได้ แต่ด้วยเหตุนี้ คุณก็อาจไม่สามารถทำการจองได้สำเร็จหรือเข้าถึงบริการที่ร้องขอได้

คุณยังอาจมีสิทธิที่จะเพิ่มหรืออัพเดทข้อมูลและปิดบัญชีของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ คุณจะได้รับตัวเลือกว่าคุณต้องการรับข้อความอีเมลจากเราเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษจากเราหรือไม่ รวมทั้งข้อความอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่เลือกไว้ ในฐานะสมาชิกที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่าน 'การตั้งค่าอีเมล' ของหน้า 'โปรไฟล์ของฉัน' คุณจะยังได้รับตัวเลือกเดียวกันเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มใดๆ บนเว็บไซต์ของเราซึ่งคุณให้ที่อยู่อีเมลของคุณไว้กับเรา

ไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม คุณก็จะยังได้รับโอกาสในการยกเลิกการรับข้อความในอีเมลใดๆ ดังกล่าวที่เราส่ง โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้คุณได้รับการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงการประกาศเกี่ยวกับบริการ อัพเดทโปรแกรมสมาชิก ข้อความด้านการบริหารจัดการ และแบบสำรวจเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือการทำธุรกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้เสนอโอกาสให้คุณในการเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเหล่านี้

ในส่วน 'ความช่วยเหลือ' ของแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกคุณถึงวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ใหม่ วิธีให้เบราว์เซอร์แจ้งคุณว่าเมื่อใดที่คุณได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีปิดใช้งานคุกกี้โดยสิ้นเชิง โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้และเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น เราจะเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ ซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น Firefox, Internet Explorer หรือ Safari) และเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงก่อนหน้านั้น เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น การเดินทางที่ได้ดูและการซื้อที่ได้ทำ เป้าหมายหนึ่งของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัตินี้ก็คือเพื่อช่วยปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ในฐานะสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณจะได้รับไฟล์คุกกี้ถาวรบนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงพื้นที่ 'การเดินทางของฉัน' หรือ 'โปรไฟล์ของฉัน' ของเว็บไซต์นี้ จองหรือซื้อการเดินทาง หรือใช้เครื่องมือวางแผนการเดินทางที่เลือกไว้ เราอาจกำหนดให้คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกโดยใช้ ID สมาชิกและรหัสผ่านของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก เราจะบันทึก ID สมาชิกและชื่อบนบัญชีสมาชิกในไฟล์คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เรายังอาจบันทึกรหัสผ่านของคุณในไฟล์คุกกี้นี้ในลักษณะข้อมูลที่เข้ารหัสหากคุณทำเครื่องหมายที่ช่อง "บันทึกรหัสผ่านนี้เพื่อเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ" ID สมาชิกและรหัสผ่านของคุณ รวมทั้งชื่อบนบัญชีสมาชิกของคุณจะจัดเก็บไว้ในไฟล์คุกกี้ในลักษณะข้อมูลที่เข้ารหัส เพื่อที่จะได้ไม่มีใครสามารถดูข้อมูลที่มีอยู่โดยการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ไฟล์คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบไฟล์นั้นด้วยตัวเอง

นอกเหนือจากคุกกี้ข้างต้นแล้ว เรายังใช้จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (Local Shared Object) โดยเรียกอีกชื่อว่าแฟลชคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น โดยจัดเก็บตัวเลือกผู้ใช้และการตั้งค่าของคุณ เช่น การตั้งค่าระดับเสียง/การปิดเสียงของคุณ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ของเรา จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่จะคล้ายคลึงกับคุกกี้เบราว์เซอร์ แต่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนกว่าข้อความธรรมดาได้ จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่จะไม่สามารถทำอะไรต่อหรือกับข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยตัวของมันเอง เหมือนกับคุกกี้อื่นๆ จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งคุณได้ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์อื่นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชคุกกี้หรือวิธีปิดใช้งานแฟลชคุกกี้ โปรดคลิก ที่นี่

เว็บไซต์นี้ยังอาจใช้เว็บบีคอน (หรือที่เรียกกันว่า Clear Gif, Pixel Tag หรือ Web Bug) ซึ่งก็คือภาพกราฟิกส์ขนาดเล็กมากที่มีค่าเอกลักษณ์ (Unique Identifier) โดยมีฟังก์ชันคล้ายกับคุกกี้และวางอยู่ในรหัสของหน้าเว็บ เราใช้เว็บบีคอนเพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้จากหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ของเราไปยังอีกหน้าหนึ่ง เพื่อจัดให้มีหรือสื่อสารกับคุกกี้ เพื่อให้เข้าใจว่าคุณได้เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราจากโฆษณาออนไลน์ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เรายังอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราใช้เว็บบีคอนเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าอีเมลใดผู้รับได้เปิด และเพื่อติดตามการเข้าชมและการดำเนินการของผูู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะช่วยเราวัดประเมินประสิทธิผลของเนื้อหาของเราและข้อเสนออื่นๆ

คุณสามารถบล็อก ลบ หรือปิดใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ ได้โดยการแก้ไขเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ คุณก็อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่างหรือบริการบนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงบริการการเดินทางและเครื่องมือวางแผนของเรา การปิดใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ยังอาจหมายความว่าคุณจะต้องป้อนข้อมูลบัญชีอีกครั้ง (เช่น ID สมาชิกและรหัสผ่าน) หลายรอบในระหว่างการเรียกดูเว็บไซต์ครั้งใดๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของเรา โปรดอีเมลมาหาเราไปยังที่อยู่อีเมลของฝ่ายบริการลูกค้าของเราซึ่งแสดงไว้ด้านล่างนี้

การแสดงโฆษณาที่มีการปรับแต่ง/ตัวเลือกของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยหุ้นส่วนทางธุรกิจและเครือข่ายโฆษณาเพื่อจัดโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ โฆษณาที่คุณเห็นบนเว็บไซต์นี้จะจัดให้มีขึ้นโดยเราหรือผู้ให้บริการของเรา แต่เรายังอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะรวมถึง (1) บริษัทอื่นๆ ของ AAE (2) หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในเวลาที่คุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาใดๆ ของตนบนเว็บไซต์ของเรา และ (3) เครือข่ายโฆษณา ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณในเวลาที่คุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาใดๆ ที่ตนวางไว้บนเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความสนใจ หรือความต้องการของคุณ และเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตซึ่งปรับให้ตรงกับสิ่งที่คุณน่าจะสนใจ เราไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล) บนเว็บไซต์ของเรา และเราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใดๆ เกี่ยวกับคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าว

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้จะไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทเหล่านี้บางแห่งได้เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative หรือ Digital Advertising Alliance ซึ่งเสนอตำแหน่งที่ตั้งแห่งเดียวสำหรับที่จะเลือกไม่รับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาจากบริษัทสมาชิก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดคลิก ที่นี่ หรือ ที่นี่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยยึดตามคุกกี้เพื่อจัดโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ เหมือนกับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้ได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยยึดตามคุกกี้ ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณผ่าน คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ และแบ่งเป็นหัวข้อความสนใจต่างๆ (เช่น การเดินทาง) และหัวข้อความสนใจเหล่านี้ก็จะนำไปแบ่งปันกับบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โฆษณาและเครือข่ายโฆษณา เพื่อที่บุคคลเหล่านี้จะได้สามารถปรับโฆษณาให้ตรงกับสิ่งที่คุณน่าจะสนใจ เราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัว (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) กับบริษัทเหล่านี้ และเราไม่ได้อนุญาตให้บริษัทเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ดังกล่าวเกี่ยวกับคุณบนเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยยึดตามคุกกี้ รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อความสนใจที่เชื่อมโยงกับคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และวิธีการปฏิเสธการเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้

การใช้โทรศัพท์มือถือและแอพบนแท็บเล็ต (“แอพบนมือถือ”)

เมื่อคุณใช้แอพบนมือถือของเรา เราก็จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะเดียวกันและเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่เราทำในเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลอื่นๆ บางอย่างที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติในเวลาที่คุณใช้แอพบนมือถือของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของแอพบนมือถือซึ่งคุณเข้าถึงและใช้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถระบุพื้นที่ของแอพบนมือถือที่อยู่ในความสนใจของลูกค้าของเรา เพื่อที่เราจะได้สามารถขัดเกลาและปรับปรุงแอพบนมือถือได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์นี้ไม่ได้ทำให้เราสามารถระบุชี้คุณได้โดยตรง
 • แต่ละแอพบนมือถือก็ยังส่งรหัสตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (Unique Device Identifier หรือ "UID") ของอุปกรณ์ให้กับเรา ซึ่งก็คือลำดับหมายเลขหรือตัวอักษรที่มีลักษณะเฉพาะกับอุปกรณ์มือถือของคุณ เราจะใช้รหัสนี้เฉพาะในการเปิดแอพบนมือถือครั้งแรกเท่านั้น เพื่อที่เราจะได้สามารถยืนยันกับเครือข่ายโฆษณาของเราได้ถึงจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดซึ่งเป็นผลมาจากการคลิกแบนเนอร์โฆษณานั้นๆ และเครื่องมือการตลาดอื่นๆ ของตน
 • เมื่อคุณใช้แอพบนมือถือ คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้มีการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งอุปกรณ์มือถือของคุณระบุไว้โดยใช้ GPS หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะได้ระบุโรงแรม สนามบิน หรือผู้ให้บริการการเดินทางอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง หากคุณเลือกที่จะอนุญาตให้มีการเข้าถึง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งนี้ก็อาจมีการเก็บรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอให้มีการค้นหาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราบันทึกไว้ คุณสามารถปิดการเข้าถึงของแอพบนมือถือไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
 • แต่ละแอพบนมือถือก็ยังจะส่งข้อมูลรายงานข้อผิดพลาดให้กับเราในกรณีที่ระบบล่มหรือค้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถสืบสวนข้อผิดพลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของแอพบนมือถือสำหรับการวางจำหน่ายในอนาคตได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อผิดพลาดเหล่านี้ แอพบนมือถือจะส่งข้อมูลให้กับเราเกี่ยวกับประเภทและรุ่นของอุปกรณ์มือถือ, UID, เวลาที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น, คุณลักษณะที่กำลังใช้และสภาพของแอพพลิเคชันเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการสืบสวนและแก้ไขข้อผิดพลาดเท่านั้น

คุณสามารถควบคุมได้เสมอว่าข้อมูลอะไรที่แอพบนมือถือจะส่งให้กับเรา คุณสามารถใช้การควบคุมนี้ได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแอพบนมือถือภายใต้เมนูการตั้งค่าของแอพนั้นหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของคุณ หรือในอีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถลบแอพบนมือถือนั้นออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยสิ้นเชิงและเข้าถึงบริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเรา

เราคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร

เราต้องการให้คุณรู้สึกมั่นใจที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจองโรงแรมและการเดินทาง และเรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม แม้ว่าไม่มีเว็บไซต์ใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เราก็ได้บังคับใช้ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเรา ตัวอย่างเช่น เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และพนักงานดังกล่าวจะสามารถทำเช่นนั้นได้เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เราจะใช้การเข้ารหัสเมื่อมีการส่งข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนไปให้กับคุณ (เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต) ระหว่างระบบของคุณกับระบบของเรา และเราจะใช้ไฟร์วอลล์และระบบตรวจจับการล่วงล้ำเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน

AAE จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยวในที่ปลอดภัยในประเทศหรือในเขตที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวม รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา เพื่อการให้บริการ AAE จำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังสหรัฐอเมริกาและอาจโอนไปยังประเทศอื่นที่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเราอาศัยอยู่ การโอนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น

ลิงก์จากภายนอก

หากส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้เชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์เหล่านั้นจะไม่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าวในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเรา หรือโดยประกาศแจ้งอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราอาจทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคตจะมีการประกาศไว้บนหน้านี้ เราอาจติดต่อคุณในกรณีที่เหมาะสม โปรดหมั่นคอยตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการอัพเดทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเราที่ aaeprivacy@aaetravel.comคุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณได้หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นข้อร้องเรียน

เราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 24 ชั่วโมง 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิยายน 2017

 

AAE Travel Pte. Ltd.
(เลขทะเบียนบริษัท: 201113337M)
38 Beach Road, #09-12, South Beach Tower, Singapore 189787