ค้นหาเที่ยวบิน

คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่อดูความช่วยเหลือที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว ประเภทการเดินทางและการค้นหา


ตัวช่วยค้นหาเที่ยวบิน มีตัวเลือกการค้นหามากมายให้คุณ คลิกตัวเลือกที่ด้านบนของหน้าค้นหาเที่ยวบิน หรือลิงก์ในคอลัมน์ซ้ายมือเพื่อเลือกประเภทการค้นหาที่คุณต้องการ
 • ไป-กลับ หมายความว่า คุณจะขึ้นเครื่องจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และกลับมายังสถานที่แรก
 • เที่ยวเดียว หมายความว่าคุณจะขึ้นเครื่องจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และจะไม่ย้อนกลับมายังสถานที่แรก
 • จุดหมายปลายทางหลายแห่ง หมายความว่าคุณจะแวะลงสถานที่หลายแห่ง และจำเป็นต้องเลือกเที่ยวบินระหว่างสถานที่แต่ละแห่ง
 • การค้นหาตารางเวลา ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผ่านตารางเวลาทั้งหมดของเที่ยวบินสำหรับทุกสายการบิน โดยไม่คำนึงถึงที่นั่งว่าง


ประเภทผู้เดินทางคุณต้องระบุจำนวนผู้เดินทางในแต่ละหมวดหมู่อายุ โดยการเดินทางแต่ละครั้งจะมีผู้เดินทางได้ไม่เกินหกคน Expedia ใช้หมวดหมู่อายุดังต่อไปนี้:

 • ผู้สูงอายุ คือผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้ใหญ่ คือผู้เดินทางที่มีอายุ 19 ถึง 64
 • เด็ก คือผู้เดินทางที่มีอายุ 2 ถึง 18 ปี แม้ว่าสายการบินส่วนใหญ่จะคิดค่าโดยสารเต็มราคากับเด็กที่มีอายุมากกว่า 11 ปี AirAsiaGo ได้รวมเด็กที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปี เพื่อเราจะได้ ให้ส่วนลดค่าโรงแรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้
  • AirAsiaGo.com จะไม่จำหน่ายตั๋วให้กับเด็กที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15ปี
 • ทารก คือเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้เดินทางที่มีอายุ 12+ สามารถเดินทางร่วมกับทารกในที่นั่งของตนได้สูงสุดสองคน หรืออนุญาตให้ทารกนั่งตักได้หนึ่งคน

หากคุณจะเดินทางพร้อมกับทารก คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกตัวเลือกที่นั่งตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:

 • นั่งตัก—เลือกตัวเลือกนี้หากผู้เดินทาง (ต้องมีอายุ 12+) ในกลุ่มของคุณต้องการอุ้มทารกไว้ตลอดเที่ยวบิน โปรดทราบว่าโดยทั่วไปทารกที่นั่งตักจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสายการบินภายในประเทศ แต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในสายการบินระหว่างประเทศส่วนใหญ่
 • ที่นั่ง—เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการจองที่นั่งแยกต่างหากสำหรับทารก คุณจำเป็นจะต้องใช้ที่นั่งสำหรับทารกเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทารก ซึ่งที่นั่งดังกล่าวจะต้องตรงตามข้อกำหนดของสายการบิน ที่นั่งที่จองไว้สำหรับทารกจะมีการเรียกเก็บค่าโดยสารในราคาพิเศษสำหรับทารก โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สายการบินจำนวนมากยินดีต้อนรับ ผู้เยาว์ ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางในเที่ยวบินของตน เรียนรู้นโยบายของสายการบินเกี่ยวกับ ผู้เดินทางโดยลำพังที่เป็น ผู้เยาว์


ส่วนลดค่าโดยสารสำหรับทารก เด็ก และผู้สูงอายุสายการบินจำนวนมากจะมอบค่าโดยสารที่มีส่วนลดสำหรับทารก เด็ก และผู้สูงอายุ ส่วนลดจะแตกต่างกันไปตามสายการบิน ที่นั่ง และที่นั่งว่าง และยังแตกต่างกันไปตามอายุ ของผู้เดินทางอีกด้วย ถ้าต้องการทราบว่าค่าโดยสารของคุณได้รับส่วนลดหรือไม่ ให้ดูที่รายละเอียดราคา ตั๋วในตาราง สรุป ซึ่งอยู่ในริมซ้ายมือของหน้า รายละเอียดเที่ยวบิน


ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางสายการบินจำนวนมากยินดีต้อนรับ ผู้เยาว์ ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางในเที่ยวบินของตน เพื่อรับประกันการเดินทางที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และสนุกสนานสำหรับ ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง คุณสามารถโทรติดต่อสายการบินเพื่อสอบถามถึงนโยบายและบริการได้

ต่อไปนี้คือหลักการทั่วไปบางประการเกี่ยวกับผู้เดินทางโดยลำพังที่เป็น ผู้เยาว์:

 • โปรดตรวจสอบกับทางสายการบินของคุณ สำหรับนโยบายที่เฉพาะและค่าธรรมเนียม
 • ผู้เยาว์ ที่มีอายุมากพอ (ประมาณ 5-17*ปี) จะสามารถเดินทางได้ทั้งเที่ยวบินแบบไม่แวะพัก เที่ยวบินตรง หรือเที่ยวบินแบบต่อเครื่อง แต่มักจะ ไม่สามารถขึ้นเที่ยวบินแบบต่อเครื่องเที่ยวสุดท้าย ของวันได้ อายุจะขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบกับสายการบิน
 • สายการบินจำนวนมากจะมี (หรือกำหนดให้มี) บริการดูแล ผู้เยาว์ นับตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องไปจนถึงเวลาที่ ผู้เยาว์ มีคนมารับที่ปลายทางสุดท้าย ซึ่งเรียกว่า บริการสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง ผู้เยาว์ ต้องได้รับอนุมัติจากสายการบินให้ใช้บริการนี้
 • เด็กที่มีอายุน้อยกว่า (โดยปกติคือต่ำกว่า 5 ปี) มักจะไม่มีสิทธิ์ในบริการสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง และจะต้องเดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า (โดยปกติคือ 15 ปีขึ้นไป) บนเที่ยวบินเดียวกันและในตอนเดียวกัน
 • บริการสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางมักเป็นการบังคับใช้สำหรับเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 5-14&ปี#42 แต่เป็นทางเลือกสำหรับวัยรุ่น (อายุ 15-17 ปี) เช่นกัน ข้อกำหนดด้านอายุจะขึ้นอยู่กับสายการบินที่เลือกใช้บริการ
 • โดยปกติแล้ว มักมีการเก็บค่าธรรมเนียม ที่จุดเช็คอินสำหรับบริการสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง ซึ่งมักจะเป็นเงินประมาณ ฿30 ขึ้นไป
 • เมื่อใช้บริการสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง สายการบินจะต้องการทราบว่า ใครจะมารับ ผู้เยาว์ ที่จุดหมายปลายทาง และมักจำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงตนสำหรับมารับเด็ก การลืมนำหลักฐานแสดงตนมาแสดงอาจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบความต้องการของสายการบิน
 • โดยปกติแล้ว การจองต้อง ได้รับการยืนยัน สำหรับขั้นตอนทั้งหมดของเที่ยวบิน ของผู้เยาว์ ไม่อนุญาตให้มีการจองสำรองในกรณีที่มีการสละสิทธิ์ในเที่ยวใดๆ ของการเดินทาง
 • และขอย้ำให้คุณโทรติดต่อกับสายการบินก่อนซื้อตั๋ว และสอบถามเกี่ยวกับ ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง

*Expedia Thailand จะไม่จองเที่ยวบินสำหรับ ผู้เยาว์ ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15


การเลือกชั้นตั๋วโดยสารนอกจากที่นั่งชั้นประหยัด/ชั้นโดยสารราคาถูกแล้ว เที่ยวบินจำนวนมากยังมีที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจ และ/หรือชั้นหนึ่งอีกด้วย โปรดทราบว่าคำอธิบายต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยทั่วไป เนื่องจากสายการบินบางแห่งอาจใช้ชื่อที่แตกต่างกันในการอธิบายระดับการบริการของตน

 • ที่นั่งชั้นประหยัด/ชั้นโดยสารราคาถูก จะอยู่ในบริเวณตรงกลางของเครื่องบิน ที่นั่งเหล่านี้มักจะมีราคาต่ำที่สุด
 • ที่นั่งชั้นประหยัดแบบพรีเมียม ซึ่งมีจำกัดแต่กำลังเพิ่มจำนวนภายในเครื่องบิน คือชั้นที่เพิ่มความสะดวกสบายและราคาจากชั้นประหยัด/ชั้นโดยสารราคาถูกขึ้นอีกขั้น ที่นั่งในชั้นนี้จะมีที่ว่างสำหรับยืดขามากขึ้น ที่นั่งใหญ่ขึ้น และข้อดีอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับสายการบินและเครื่องบิน
 • ที่นั่งชั้นธุรกิจ หากมีให้บริการ มักจะมีที่นั่งซึ่งมีที่ว่างมากขึ้น โดยสามารถนอนเอนไปข้างหลังได้ไกลขึ้น ยืดขาได้มากขึ้น และมีบริการอาหารที่ดีขึ้น ข้อดีอื่นๆ อาจรวมถึงแถวเช็คอินที่สั้นลง และการใช้ห้องพักชั้นธุรกิจในสนามบินของสายการบินด้วย ตั๋วชั้นธุรกิจจะมีราคาสูงกว่าชั้นประหยัด/ชั้นโดยสารราคาถูก แต่ต่ำกว่าชั้นหนึ่ง (โปรดทราบว่าขณะค้นหาค่าโดยสารชั้นธุรกิจ ระบบอาจแสดงค่าโดยสารชั้นหนึ่งแทนหากไม่มีค่าโดยสารชั้นธุรกิจ)
 • ที่นั่งชั้นหนึ่ง โดยปกติแล้วจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับด้านหน้าของเครื่องบินที่สุด ที่นั่งในชั้นนี้จะมีจำนวนน้อยที่สุดและสะดวกสบายที่สุด และมีบริการอาหารที่ดีที่สุด ข้อดีอื่นๆ อาจรวมถึงแถวเช็คอินที่สั้นลง และการใช้ห้องพักชั้นธุรกิจในสนามบินของสายการบินด้วย ค่าโดยสารชั้นหนึ่งมักจะมีราคาแพงที่สุดเสมอ และมีให้บริการในเครื่องบินบางลำเท่านั้น


การเลือกตัวเลือกการค้นหาหากต้องการจำกัดการค้นหาเที่ยวบินไปกลับ เที่ยวเดียว หรือมีปลายทางหลายแห่งของคุณ เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกหรือมากกว่านั้นดังต่อไปนี้ การทำเช่นนี้อาจเป็นการลดจำนวนเที่ยวบินที่มีค่าโดยสารราคาถูกกว่าที่จะแสดงไว้

 • เที่ยวบินบินตรง/ ไม่แวะพักเท่านั้น - ทำเครื่องหมายในช่องนี้หากคุณต้องการดูค่าโดยสารสำหรับเฉพาะเที่ยวบินที่ไม่มีการหยุดหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอย่างน้อยหนึ่งแห่งก่อนที่คุณจะถึงจุดหมายปลายทาง
 • เที่ยวบินที่คืนเงินได้อย่างเดียว - ทำเครื่องหมายในช่องนี้หากคุณต้องการดูเฉพาะค่าโดยสารที่ไม่มีค่าปรับกรณีที่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ
 • ไม่มีข้อจำกัดในการซื้อล่วงหน้า - ทำเครื่องหมายในช่องนี้หากคุณต้องการดูเฉพาะค่าโดยสารที่ไม่ได้กำหนดให้คุณต้องซื้อตั๋วในจำนวนวันที่แน่นอนก่อนการเดินทาง


การใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สะดวกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-ticket ซึ่งสายการบินหลักหลายสายให้บริการในขณะนี้ ให้คุณสามารถเดินทางโดยไม่ต้องใช้ตั๋วกระดาษ เป็นการตัดความกังวลเรื่องลืมตั๋ว AirAsiaGo.com จะเสนอตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณ เมื่อมีพร้อมให้บริการ โดยปกติแล้ว หากคุณยังไม่ได้เลือกเที่ยวบินที่ต้องการ เราจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการในเที่ยวบินใดๆ หรือไม่

หากคุณซื้อตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลแผนการเดินทางและหมายเลขยืนยันของคุณ เมื่อคุณเช็คอินเที่ยวบิน โปรดแจ้ง ชื่อของคุณ หมายเลขเที่ยวบิน และแสดงบัตรประจำตัวของทางราชการที่มีรูปถ่าย พร้อมกับสำเนาแผนการเดินทางหรือใบเสร็จตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณแก่บริษัทจำหน่ายตั๋ว สายการบินบางแห่งจะขอให้คุณแสดงบัตรเครดิตที่ใช้เพื่อซื้อตั๋วด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์


ฝ่ายบริการลูกค้าด้วย AirAsiaGo.com คุณจะมั่นใจได้ถึงการให้บริการลูกค้า วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 24 ชั่วโมง ทุกวัน โปรดเตรียมหมายเลขแผนการเดินทางและรายละเอียดการจองให้พร้อม นอกจากนี้ คุณยัง ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ของเรา เพื่อส่งอีเมลขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ คุณสามารถดูหมายเลข โทรฟรี ของเรา ได้ที่ด้านบนของแผนการเดินทางของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขได้ในหน้า ฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณ คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ตัวแทนให้บริการ ของเรา